Bli medlem

HVEM ER VI?

KL er en franchiseorganisasjon for oss som driver regnskapskontor. Vårt fokus er å bistå medlemmene våre
på områdene:

 • Marked
 • Teknologi
 • Kompetanse
 • Ledelse

VÅRE FORDELER

 • Felles markedsstrategi og profilering med bruk av et sterkt merkenavn
 • Profilering på hjemmeside og i nyhetsbrev
 • Dere blir bedre rustet til å imøtekomme ulike utfordringer i bransjen
 • Dere får større muligheter til å utvikle kontoret i takt med morgendagens teknologiske krav
 • Felles tilhørighet for ledere og medarbeidere med fokus på samhold og kompetanseutvikling
 • Dere blir en del av et større konsept som bidrar til økt konkurransedyktighet
 • Dere får flere sparringspartnere ved å bli med i KL og vår planlagte vekst

VILKÅR

 • Ingen oppstartsavgift
 • Konseptavgift: 1,0 % av omsetning
 • Markeds- og utviklingsavgift: 0,5 % av omsetning