KL Regnskap Hitra

Org. nr. NO 942 442 106 MVA
Nedre Vikan 2, 7240 HITRA
Tlf: 72 44 19 80
hitra@kl.no

KL Regnskap Hitra har flyttet inn i nytt kontorlokale ved båthavna Vikan i Fillan, samt du finner oss i Blått Kompetansesenter på Sistranda i Frøya Kommune.

Selskapet har vokst kraftig de siste årene og vi har i dag 20 medarbeidere. Våre kunder befinner seg primært på Frøya og Hitra, en av de mest spennende næringsregionene i Midt-Norge.

Våre erfarne medarbeidere kan foruten tradisjonell regnskapsføring tilby rådgivning innen styrearbeid, budsjett, økonomisk styring, lønnsomhetsanalyser, finansieringsanalyser, lønn- og ansettelsesforhold, skatt, valg av selskapsform, generasjonsskifte med mer. Vi tar også på oss oppdrag av tidsbegrenset art, der vi kan gå inn i din bedrift ved sykefravær eller ved ekstra behov for bemanning på økonomisiden.AnsatteOtto Stub. jr.

Daglig leder/ Autorisert regnskapsfører

otto.stub@kl.no
Mobil: 930 28 210


Anita Ramona Stub

Nestleder/ Rådgiver

anita.sandvik@kl.no
Mobil: 975 98 421


Anna Margrethe Refsnes

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

anna.refsnes@kl.no
Mobil: 957 53 219


Knut Pedersen

Regnskapskonsulent

knut.pedersen@kl.no
Mobil: 970 09 315


Monica Herje

Regnskapsmedarbeider

monica.herje@kl.no
Mobil: 970 18 629


Hans Kvilvang

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

hans.kvilvang@kl.no
Mobil: 924 06 771


Mona Sæther Arntzen

Regnskapskonsulent

mona.arntzen@kl.no
Mobil: 942 08 887


Ann Kristin Utseth

Rådgiver lønn og HR

annkristin.utseth@kl.no
Mobil: 911 37 018


Aina Sundet

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

aina.sundet@kl.no
Mobil: 976 07 548


Marita Finseth Møllen

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

marita.finseth.mollen@kl.no
Mobil: 975 61 751


Linn Kristin Næss

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

linn.kristin@kl.no
Mobil: 416 56 891


Emmy Hammerstad Jensen

Autorisert regnskapsfører / Rådgiver

emmy.jensen@kl.no
Mobil: 926 35 035


Hege Sundet Mikalsen

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

hege.mikalsen@kl.no
Mobil: 907 49 645


Odd Jonas Willmann

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

odd.willmann@kl.no
Mobil: 908 72 843


Laura Ulidiene

Regnskapsmedarbeider

laura.ulidiene@kl.no
Mobil: 469 05 337


Anne-Margrethe Reksen

Regnskapskonsulent

anne.reksen@kl.no
Mobil: 412 08 681


Willy Kjervågsund

Regnskapsmedarbeider

willy.kjervagsund@kl.no
Mobil: 908 50 035


John Lernes

Regnskapskonsulent

john.lernes@kl.no
Mobil: 958 75 858


Hege Bekkvik

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

hege.bekkvik@kl.no
Dir.tlf: 408 71 260


Linn-Elise Mortensvik Huse

Regnskapskonsulent

Linn-elise.huse@kl.no
Mobil: 414 28 757