KL Økonomi og HR

Org.nr. NO 921 235 380 MVA
Vestre Rosten 81 (Trekanten), 7075 Tiller
Tlf: 72 89 97 50
rosten@kl.no

KL Økonomi og HR har kontorer i "Trekanten" på Rosten, rett sør for Trondheim.

Kontoret har røtter tilbake til 1970-årene og lang erfaring med å levere økonomitjenester. Våre 34 medarbeidere har allsidig erfaring fra regnskap, lønn, årsoppgjør og rådgivning mot ulike bransjer og organisasjoner. Vi effektiviserer bedriftens økonomifunksjon og gir kundene et konkurransefortrinn. Vi har også erfaring med offentlige støtteordninger som skattefunn, IFU og UFU.

Vi løser oppdrag ute hos kundene med ulik programvare og ulike krav til rapportering, både for norske- og utenlandske selskap. Vi tar også på oss oppdrag av tidsbegrenset art, hvor vi kan gå inn i din bedrift ved sykefravær eller ved ekstra behov for bemanning på økonomisiden. Vi kommer gjerne ut til din bedrift for utføring av oppdrag der det er hensiktsmessig.AnsatteJohanne Kjøren

Daglig leder

johanne.kjoren@kl.no
Mobil: 928 11 565


Hilde Sæterhaug

HR-leder/rådgiver

hilde.saeterhaug@kl.no
Mobil: 926 67 207


Grethe Øien Skare

Teamleder/ Økonomirådgiver

grethe.oien@kl.no
Mobil: 456 63 338


Marit Mogstad

Økonomirådgiver

marit.mogstad@kl.no
Mobil: 918 13 473


Sandra Björnänger

Teamleder/ Økonomirådgiver

sandra.bjornanger@kl.no
Mobil: 405 36 996


Mari Takala

Teamleder/ Rådgiver HR og lønn

mari.takala@kl.no
Mobil: 982 60 603


Laila Bergan

Økonomirådgiver

laila.bergan@kl.no
Mobil: 481 93 622


Karianne Storsve

Økonomirådgiver

karianne.storsve@kl.no
Mobil: 400 53 745


Inger Marie Vaarum Lyngstad

Rådgiver HR og lønn

inger.marie@kl.no
Mobil: 930 87 969


Mari Leraan Skjetne

Lønnsmedarbeider

mari.skjetne@kl.no
Mobil: 461 70 320


Tor-Erik Langmo

Økonomirådgiver

tor.erik@kl.no
Mobil: 930 56 617


Terje Sjøli

Økonomirådgiver

terje.sjoli@kl.no
Mobil: 930 88 411


Trym Are Sivertsen

Forretningsutvikler

trym.sivertsen@kl.no
Mobil: 959 26 330


Torild Ljøkjell

Teamleder/ Økonomirådgiver

torild.ljokjell@kl.no
Mobil: 950 32 956


Ståle Jakob Fagerland

IT-leder / Økonomirådgiver

stalejakob.fagerland@kl.no
Mobil: 934 32 695


Trine Ljøkjell

Teamleder/ Rådgiver HR og lønn

trine.ljokjell@kl.no
Mobil: 454 46 834


Christian Dahl Uthus

Økonomirådgiver

christian.dahl.uthus@kl.no
Mobil: 481 79 919


Anne-Mari Stein

Rådgiver HR og lønn

anne-mari.stein@kl.no
Mobil: 936 58 856


Emil Kvarsnes

Teamleder/ Økonomirådgiver

emil.kvarsnes@kl.no
Mobil: 915 13 178


Fredrik By

Økonomirådgiver

fredrik.by@kl.no
Mobil: 472 64 926


Jostein Gundersen

Økonomirådgiver

jostein.gundersen@kl.no
Mobil: 990 92 884


Line Larsen

Kontormedarbeider

line.larsen@kl.no
Dir.tlf: 72899750
Mobil: 461 70 220


Robert Haugan

Teamleder IT og Service

robert.haugan@kl.no
Mobil: 461 71 410


Lena Brun

Lønnsmedarbeider

lena.brun@kl.no
Mobil: 922 27 896


Therese Skjærvik

Regnskapsmedarbeider

therese.skjarvik@kl.no
Mobil: 461 70 318


Even Damås

Økonomirådgiver

even.damaas@kl.no
Mobil: 976 96 722


Veronica Skagen

Økonomirådgiver

veronica.skagen@kl.no
Mobil: 930 34 395


Mari Syrstad Moen

Regnskapsmedarbeider

mari.moen@kl.no
Mobil: 980 45 614


Lena Eide

Rådgiver HR og lønn

lena.eide@kl.no
Mobil: 934 40 111


Vegard Mandal Johansen

Rådgiver HR

vegard.m.johansen@kl.no
Mobil: 479 06 188


Ingrid Haugen

Junior Økonomirådgiver

ingrid.haugen@kl.no
Mobil: 476 53 742


Rikard Angvik

Systemkonsulent / Rådgiver IT og service

rikard.angvik@kl.no
Mobil: 975 22 682


Torbjørn Skavhaug

Junior Økonomirådgiver

torbjorn.skavhaug@kl.no
Mobil: 413 04 089


Tom Arild Lund

Strategi- og forretningsrådgiver

tom.arild.lund@kl.no
Mobil: 934 03 739