Nyheter

Christines hilsen uke 38
Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange – Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets Overskudd-pris til Trondheim
Under en høytidelig kåring på Regnskap Norges storarrangement Overskudd 2017, ble Bente Sjøbakk fra Trondheims-bedriften Conto kåret til «Årets Overskudd».
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets overskudd – her er finalistene!
I kåringen av Årets overskudd har vi sett etter de personlige bidragene og vi har fått inn mange gode nominasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingene må i større grad inkludere de små bedriftene og rapporteringsprosessene må endres
Forenklingskonferansen 2017 gikk av stabelen 19. september, og her er vår oppsummering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 37
Møt den nye lederen for strategiske møteplasser, bli med i overskuddsgruppen og les hva Hanne og Jan Terje skal jobbe med fremover.
Nyhet fra Regnskap Norge
Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår
20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gode råd i tøffe tider
Rådgivning knyttet til en utfordrende økonomisk situasjon innhentes ofte for sent. Regnskapsfører og revisor kan her være viktige støttespillere for styret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 36
Nordisk uke og nye ansikter, frokostseminar og entusiastiske foredragsholdere til Overskudd 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet
Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land som kan avdekke skattepliktige inntekter og formue i utlandet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Får overskudd bare av tanken
Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen gleder seg stort til Overskudd 2017. Hun kjenner overskuddet melde seg bare ved tanken på at pilotene skal dele sine erfaringer fra arbeidet med forretningsutviklingspakken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjeldsettergivelse – skattemessige konsekvenser for skyldneren
Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 35
Kontrollørsamling, ikrafttredelse av ny organisering, styrets forventninger og fullbooket Overskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høy tillit til at andre virksomheter rapporterer det de skal til Skatteetaten
Kun 8 % har liten tiltro til at det store flertallet av virksomheter ikke rapporterer korrekt og fullstendig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mine Kurs - ny tjeneste på regnskapnorge.no
Hold oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs
Nyhet fra Regnskap Norge
Smart anvendelse av SAF-T-filen
SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tilordning av inntekt til riktig skattesubjekt
Normalt vil det være klart hvem en inntekt skal skattlegges hos. I noen tilfeller kan det imidlertid være tvil om hvem som er rette skattesubjekt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke fradrag likevel for SkatteFUNN i selskap som utelukkende driver FoU for andre
FoU-prosjekt som er omtalt i forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vil ikke bli godkjent av Forskningsrådets SkatteFUNN-administrasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 34
Uken preges av møtevirksomhet – som bidrar til dialog – som gir et enda bedre utgangspunkt for å gi dere som medlemmer den informasjonen dere trenger for å vite at vi stadig jobber for å bedre deres hverdag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 33
Høstens store happening, Overskudd 2017, har nå mer enn 450 påmeldte! Få med deg tidligrabatten ved kurspåmelding innen 22. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvis skyen var målet, ville Vingman vært «framme»
I løpet av høsten er alle kundene til Vingman i skyen. Men omstillingen er ikke over med det. Det er nå det virkelig begynner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Antall purringer etter årsregnskap halvert
13 661 regnskapspliktige enheter hadde ikke levert årsregnskap før 1. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny utgave av Regelverk for regnskapsføring
I 2017-utgaven er det etiske regelverket for regnskapsførere innarbeidet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 32
Kurshøsten er i gang for fullt og mange av dere har allerede meldt dere på Overskudd 2017 – hvor blant annet resultatene fra pilotprosjektet blir presentert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn-portalen blir mer brukervennlig
Design, søk, innboksen, aktørvalg og handlingsknapper er områder som skal forbedres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppnå mva-fradrag for bygging av vann- og avløpsanlegg
Mange skulle gjerne hatt bedre fasiliteter på hytta. Merverdiavgiftsloven har løsningen for å unngå mva på anskaffelsen. Løsningen er imidlertid ikke for alle – visse vilkår må være til stede.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 31
Nytt organisasjonskart, utvidet fagsupport og rekruttering av nye medlemmer.
Nyhet fra Regnskap Norge
58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap
Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Så endringene – fikk omstillingshjelp
Adacc så endringene i bransjen og startet sitt interne omstillingsprogram for halvannet år siden. Forretningsutviklingspakken til Regnskap Norge ble likevel det som utgjorde forskjellen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mistet (nesten) fremtiden
Fokus Regnskap innrømmer det: De var i ferd med å miste fremtiden. Deres egen suksess var blitt selskapets største trussel. Å miste en kunde fordi noen andre aktivt solgte inn nye, moderne løsninger, gjør så vondt at du ikke vil oppleve det på nytt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kommunikasjon mellom ny og tidligere regnskapsfører
Kommunikasjon med tidligere regnskapsfører er viktig for at en regnskapsfører skal påta seg nye oppdrag under riktige forutsetninger. Likevel sviktes det ofte på dette området.
Nyhet fra Regnskap Norge
Små endringer i konkurstallene
Brønnøysundregistrenes halvårsstatistikk viser at tallet på konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med 0,8 prosent sammenlignet med fjoråret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva er internettsalg?
Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter kassasystemlova.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingskonferansen 2017
Hovedtemaet i år er digitalisering og smart regulering. Er digitalisering og forenkling to sider av samme sak? Blir det enklere? I så tilfelle for hvem? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen 19. september 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fremtiden er her – nå må vi handle!
Økt fokus på lederskap, salg og rådgivning. Hvis dette er fjernt fra din hverdag, er forretningsutviklingspakken i regi av Regnskap Norge et smart sted å begynne.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattytere med utsettelse til 30. juni: tvangsmulkt begynner å løpe 10 virkedager etter varsel er sendt
Det er forventet at påminnelse om manglende levering av skattemelding formues- og inntektsskatt sendes ut om lag 5. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer fra 1. juli 2017
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utredning om ny revisorlov er levert
Lovutvalget som utreder ny regnskapsfører- og revisorlovgivning leverte delutredningen om revisorloven 29. juni. Utredningen om regnskapsførerloven forventes i løpet av første halvår 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 26
Dette har vi gjort siden sist.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søk på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene
Tjenesten BRIS gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet.
Nyhet fra Regnskap Norge
SAF-T Forvaltningsorgan
Regnskap Norge, Revisorforeningen og Skattedirektoratet innehar medlemmene i det konstituerte forvaltningsorganet for SAF-T.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsinkelsesrente på 8,5 prosent beholdes ut året
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 370 kroner
Nyhet fra Regnskap Norge
God regnskapsføringsskikk oppdatert pr juni 2017
Endringene skyldes hovedsakelig nye begreper og nye henvisninger etter ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 01.01.17.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mange forenklinger i aksjeloven
Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, forenklet generalforsamling, handleplikt knyttet til egenkapital, fravalg av revisjon og færre krav til særattestasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Små holdingselskaper kan fravelge revisjon
Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Autoriserte regnskapsførere skal kunne bekrefte aksjeinnskudd gjort opp med penger
Lovvedtaket er på plass, men ikrafttredelsen er usikker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Historisk høy kundetilfredshet hos regnskapsbedriftene
Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser den høyeste tilfredshet med regnskapsførere siden målingene startet i 2012.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsberetningen for små foretak – snart en saga blott?
Finansdepartementet foreslår å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Det foreslås også å fjerne kravet til åpningsbalanse, og at god regnskapsskikk kan åpne for begrenset regnskapsplikt for små enkeltpersonforetak og ANSer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvor henter du inspirasjon?
Administrerende direktør, Christine Lundberg Larsen, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye minstelønnssatser fra 1. juni 2017
Minstelønnssatsene gjelder næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kravet om å redegjøre for status likestilling i årsberetningen oppheves
Endringen får virkning fra 01.01.2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner
Det er vedtatt endringer som skal styrke vernet av varslere. Endringene får virkning allerede fra 1. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå blir det tillatt å arbeide mellom kl 21 og 23
Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid endres med virkning fra 1. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten.
Nyhet fra Regnskap Norge
A-meldingen får ny veiledning - testing ønskes
Det skal velges mellom to alternative menystrukturer. Testingen avgjør hvilken løsning som velges.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 25
En liten orientering om hva vi gjør for tiden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tony Olsen ny styreleder i Regnskap Norge
Den nye styrelederen kommer fra Regnskapsservice AS, mens ny nestleder er Cedric Gormond fra Vangdal Regnskap AS. De understreker at det ikke blir vesentlige kursjusteringer for foreningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
De første skatteoppgjørene kommer 22.–23. juni
I år kan regnskapsfører få tilgang til skatteoppgjøret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Husk nedetid i Altinn til helgen
Altinn bytter ut serverpark og blir derfor utilgjengelig fra fredag 16. juni kl 18 til mandag 19. juni kl 6.
Nyhet fra Regnskap Norge
Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 25. juli
Regnskapsregisteret har pt. godkjent 12 % flere årsregnskap enn i fjor. Fortsetter denne utviklingen ligger det an til langt kortere saksbehandlingstid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Reduserte satser for arbeidsgiveravgift gjeninnføres for transport- og energiforetak I 2018
Gjeninnføringen av reduserte satser kommer som følge av endringer i EUs regelverk.
Nyhet fra Regnskap Norge