Nyheter

Hvordan håndtere mva. ved viderefakturering?
Viderefakturering av varer og tjenester er svært utbredt i næringslivet. Dessverre er det ingen tydelige retningslinjer for hvordan inngående og utgående mva. skal håndteres i denne sammenhengen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?
Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».
Nyhet fra Regnskap Norge
Er regnskap kjedelig?
Neppe. Problemet er bransjens omdømme, ifølge ukens podcast-gjest som spår en lysende fremtid for regnskapsføreren – et yrke det er stort behov for.
Nyhet fra Regnskap Norge
Egne og kjøpte FoU-utgifter – disse reglene gjelder fra og med 2022
Her får du oversikt over de nye reglene for balanseføring av egne og kjøpte FoU, som følge av endringen i regnskapsloven gjeldende fra regnskapsåret 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen: Sikkerhetskravene for innlogging med MinID er skjerpet
Det er ikke lenger mulig å bruke MinID PIN-kodebrev for innlogging. PIN-kode erstattes med engangskode på SMS eller pushvarsel i MinID app.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny skattemelding for næringsdrivende - gratis webinar
I dette gratis-webinaret går vi gjennom den den nye skattemeldingen, både for innehavere av ENK og for selskaper.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mr. Bitcoin: Dette må du vite om kryptovaluta
Hva er kryptovaluta, bitcoin og e-krone? Og hvordan fungerer det egentlig i praksis? Mr. Bitcoin svarer deg i denne ukens podcast-episode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du som driver i EPF registrert regnskapsforetaket ditt i Foretaksregisteret?
Statsautoriserte regnskapsførere som driver selvstendig skal ha registrert enkeltpersonforetaket sitt i Foretaksregisteret innen 1. mars.
Nyhet fra Regnskap Norge
No Code-revolusjonen: Dropp IT-utvikleren!
No Code gjør det mulig for deg å lage apper og IT-løsninger helt selv. Og det uten å programmere en eneste kodelinje.
Nyhet fra Regnskap Norge
Åpenhetsloven - Hva betyr dette for din bedrift?
Bærekraft er hyperaktuelt for tiden og åpenhetsloven er et veldig konkret bærekrafttiltak som få andre land enn Norge har.
Slik avskriver du biler i regnskapet
Hva er en «fornuftig avskrivingsplan» for biler?
Nyhet fra Regnskap Norge
U35s vintersamling: En suksess! – kommer du neste år?
Nylig var nærmere 40 unge regnskapsførere til U35s første 2-dagessamling. Det blir ikke den siste!
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjør en forskjell for bransjen!
Brenner du for regnskapsbransjen? Da er kanskje et verv i Regnskap Norge noe for deg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Terskelverdiene for å kunne unnlate revisjon settes opp fra 1. mai
Terskelverdien for driftsinntekter øker fra seks til syv millioner kroner, mens terskelverdien for balansesum øker fra 23 til 27 millioner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Er det tillatt å reversere avsatt utbytte?
Blir det i så fall skatt likevel?
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan rekruttere og beholde unge i bransjen?
Nettverk er tingen, ifølge denne ukens podcast-gjest.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring – endringer i NRS 16 Årsberetning
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Uendret medlemsavgift i 2023
Regnskap Norge øker ikke kontingenten og kontrollavgiften i år. Forsikringspremien er også i hovedsak uendret – og i noen tilfeller redusert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra 1. januar 2023 skal ansatte som hovedregel ansettes på heltid
Økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon
Når skal de nye mva-meldingene innleveres? Her får du svar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?
Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris
Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny økonomiforskrift til barnehageloven
Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter
ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge har fått ny forside
Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven
Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard
Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret.
Nyhet fra Regnskap Norge
PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder
Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar
Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres
Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du kontroll på kvaliteten?
Kvalitet og kontroll er tema når Martine Aas Dale gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Husk å starte ferieplanlegging tidlig
Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sammenstillingsoppgaven må sendes innen 1. februar
Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet
Slike regnskapsforetak må innen 1. mars 2023 registreres i Foretaksregisteret og i Regnskapsførerregisteret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22.
Nyhet fra Regnskap Norge
Disse regnskapsstandardene endrer seg
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt flere endringer i regnskapsstandarder som følge av ny regnskapslov.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny god regnskapsføringsskikk er fastsatt
Den nye standarden er sanksjonert av styrene bak Bransjestandardutvalget. Standarden gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norges bidrag til et netto nullutslippssamfunn – status 2022
Lave utslipp fra kontordrift og potensiale for reduserte utslipp fra kursgjennomføring og -produksjon er stikkord.
Nyhet fra Regnskap Norge
Reglene for innleie via bemanningsforetak strammes inn fra 1. april 2023
Faste og direkte stillinger skal være hovedregelen, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000
Fra og med inntektsåret 2023 innføres det 5 % ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr. 750  000 per ansatt. Dette gjelder også for soner med nullsats, med unntak av Svalbard.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye krav til praksis for å bli statsautorisert regnskapsfører
Praksistiden øker fra to til tre år for søkere med bachelorutdanning, men det er gitt overgangsregler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Register over reelle rettighetshavere utsettes
En EU-dom har skapt usikkerhet om hjemmelsgrunnlaget for innsyn i registeret. Driftsetting er derfor utsatt inntil videre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer
Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sandra Riise: Regelrådet, forenklinger og utviklingen i regnskapsbransjen
Hva gjør Regelrådet? Hva er smart regulering? Og, hvordan ser regnskapsbransjen ut i fremtiden? Det svarer tidligere Regnskap Norge-sjef på i denne podcast-episoden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Les om endringer i arbeidgiveravgiften her
Det er vedtatt en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. for lønnsinntekter over kroner 750 000. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.
Ramme gård – ikke krav på fradrag
19. desember fastslo Høyesterett at Ramme gård ikke har rett på fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forbered deg til årsoppgjøret 2022
Her får du en oversikt over hva som er viktig når du forbereder deg til årsoppgjøret. I tillegg får du en sjekkliste som du kan sende kundene dine.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteutvalgets utredning – Foreslår blant annet innføring av boligskatt
Utredningen er sendt på høring med frist 15. april 2023.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aider-sjefen forteller: Konsolidering og rekruttering til bransjen
Hva er Aiders oppkjøpsstrategi? Det svarer Aider-sjefen, Andreas Vik, på i denne ukens podcast- episode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny regnskapsførerlov er vedtatt
Loven trer i kraft fra 1. januar 2023. Alle autoriserte regnskapsførere vil fra samme dag få tittelen statsautorisert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjonærregisteroppgaven 2022 – brevmal og sjekkliste
Leveringsfristen er tirsdag 31. januar 2023.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsinkelsesrenten øker til 10,75 prosent fra 1. januar 2023
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 410 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny strategisk plan er klar
Regnskap Norge styrker omdømmet og rekruttering til bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gamle d-nummer må reaktiveres for å bestille skattekort i januar 2023
Arbeidstakere med inaktivt d-nummer vil ikke kunne bestille skattekort i januar 2023.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ønsker du å gi julegave til dine ansatte?
I fjor ble beløpsgrensen for gaver med skattemessig fradrag hevet fra 2000,- til 5000,- per ansatt. 
Ny veileder skal gjøre det enklere å rapportere riktig særavgift
Skatteetaten har laget en digital veileder, med sjekkliste, om hvordan særavgiftsregnskapet kan føres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny høyesterettsdom om uttaksmerverdiavgift
Ifølge Høyesterett skal det beregnes uttaksmerverdiavgift når en virksomhet benytter innleid arbeidskraft til å utføre oppussings- og ombyggingsarbeid i egenregiprosjekter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du hørt om bamseMOMS-sjefen på LinkedIn?
Ukens gjest er sjef for bamseMOMS-feiringen. Han har et oppdrag: Å fortelle folk på LinkedIn om hverdagen som regnskapsfører. Den er nemlig langt mer spennende enn hva noen kanskje tror.
Nyhet fra Regnskap Norge
Energitilskuddsordningen - merk deg kort søknadsfrist
Ordningen gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringens budsjettforlik med SV lagt frem
Opphever femårsregelen i utflyttingsskatten med umiddelbart virkningstidspunkt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny mva-justeringsmodell i Oslo kommune
Oslo kommune skal ha 70 % av justeringsretten som utbygger er pålagt å overdra til kommunen ifølge ny mva-justeringsmodell.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt i KS Komplett: Bytt mellom foretak
Du som er tilknyttet flere regnskapsforetak kan nå enkelt bytte mellom foretakene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nasjonal risikovurdering 2022 - hvitvasking og terrorfinansiering
Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny regnskapsførerlov - nok et skritt nærmere vedtak
Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferie til overs? Her er reglene som gjelder..
Året 2022 nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne om å avvikle gjenværende ferie nå som året nærmer seg omme...  
Når utbetales feriepenger?
  Det nærmer seg ferietid og i juni er da de fleste får utbetalt sine feriepenger.
Fra 1. juli tre en helt ny lov i kraft: Åpenhetsloven
Er din bedrift er berørt av det nye lovverket som trer i kraft 1. juli? Finn ut mer om Åpenhetsloven, hvem den gjelder og hva som må gjøres.
Midlertidig ansettelse? Nye regler fra 1. juli 2022
  Reglene for kunne ansette arbeidstaker midlertidig endres fra 1. juli i år.
Ny hjemmekontorforskrift i kraft fra 1. juli 2022
Regjeringen har fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften.
Arbeidsgivers styringsrett - handlingsrom og begrensninger
Styringsretten blir ofte omtalt som arbeidsgivers handlingsrom.
Omsorgsdager - dobbel kvote forlenges i 2022
I 2020 innførte daværende regjering ekstra omsorgsdager ved stengt skole og barnehage.
Jobber din bedrift aktivt med ARP?
<p>Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Jobber du og din bedrift aktivt med dett...
OTP-sparing fra første krone
Det er fra 1. januar 2022 trådt i kraft endringer i pensjonslovgivningen.
Lønnsstøtteordningen ifm. Covid-19
I desember ble regjeringen enig om en ny lønnsstøtteordning, der noen punkter fortsatt er under utarbeidelse.
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte?
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte kan det være nyttig å vite mer om hvor mye, hva og hvordan.
Ferie til overs i 2021?
Nok et turbulent år nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne på våre kunder om å avvikle gjenværende ferie nå som juletiden står på trappa.