Nyheter

Skattemeldinger 2022 – store utfordringer med leveranser
Teknologien er årsaken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Systemfeil: Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for kunder
Det forekommer tidvis feil i Skatteetatens søknadsløsning ved valg av hvilket foretak du representerer. Hvis regnskapsforetaket ikke kommer opp, søk for eget navn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp G økes til 118 620 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2023. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 blir dermed kr 116 239.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel
For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering
Utredning tar for seg nødvendige lovendringer og en vurdering av ulike medlemslandopsjoner i direktivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
Nyhet fra Regnskap Norge
Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger
Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Få tips til kvalitetskontrollen
Kvalitetskontrollen er essensiell for bransjens faglige kvalitet og utvikling, sier ukens podcast-gjest som deler sine erfaringer og gir tips til kontrollen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Betydelig risiko for å bli utnyttet som ledd i hvitvasking
Finanstilsynet har publisert Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Er det forsvarlig å dele ut utbytte?
Utdeling av utbytte i 2023 påvirkes av etterdønningene fra koronapandemien og krigen i Ukraina.
Nyhet fra Regnskap Norge
Merverdiavgiftsloven – hvilke regler gjelder ved utførsel av tjenester?
Regelverket for utførsel av tjenester i merverdiavgiftsloven er endret. En fersk rettsavgjørelse er relevant for forståelsen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?
Norske investorer har allerede tatt med seg 43 milliarder til Sveits. Hvor mange formuende Norge vil miste til Sveits de kommende årene vet vi ikke sikkert, men det finnes metoder for å se inn i spåkulen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsforslagene i Revidert statsbudsjett
Grunnrenteskatten på vindkraft utsettes.
Nyhet fra Regnskap Norge
Advarer mot svindel: Bekreftelse av aksjeinnskudd
Brønnøysundregistrene har nylig avdekket en rekke tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede selskaper, basert på falsk eller forfalsket dokumentasjon av aksjeinnskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring om endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 som følge av endringer i regnskapsloven.
Nyhet fra Regnskap Norge
Få tips til hvordan lykkes med læring
Hvordan lære effektivt? Og hvordan motivere seg selv og andre? Det svarer ukens podcast-gjest på.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreslår regelendring: Krav om konto for å få utbetalt tilgodebeløp
Regnskap Norge støtter Finansdepartementets forslag om krav om bankkonto for at skattyter skal få utbetalt tilgodebeløp på skatt og avgift.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny regel om mva for omtvistede krav i tilvirkningskontrakter
Fra 1. januar 2023 skal mva tas med i mva-meldingen først når kravet er avklart eller betalt. Her går vi igjennom hva ny regel betyr for kjøper og selger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dette er reglene for lønn for 1. og 17. mai
Timelønnede arbeidstakere får vanligvis kun betalt for faktisk arbeidede timer, men det er spesielle regler for 1. og 17. mai. Her gjennomgår vi hva du må ta hensyn til ved lønnsberegningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tør du å bruke humor i din lederstil?
Norsk forskning har tydeliggjort effekten humor har på læring, utvikling og psykologisk trygghet i norske organisasjoner.
Dokumenter inngående mva med gyldig bilag
For å kunne fradragsføre mva må en registrert næringsdrivende dokumentere kjøpet med gyldig bilag. Hvis bilaget inneholder feil eller mangler, kan mva-fradraget gå tapt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert om nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg fra 1. mai 2023
Regnskap Norge har fått avklart at det er de terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingen hvor årsregnskapet fastsettes som avgjør plikt til å velge eller mulighet til å fravelge revisjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Er du klar for en heftig runde med moms og skatt?
Regnskap Norges skatte- og momseksperter går denne uken grundig igjennom Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hotellansatte vant tips-saken i Høyesterett
Arbeidsgiver hadde ikke rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og egne administrasjonskostnader av tipsordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen - i 2023 kan du søke utsettelse for alle kunder
Regnskapsførere og revisorer kan i år søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du planlagt sommerferien?
Nå haster det å planlegge sommerferien. Her går vi igjennom hvilke krav arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til ifølge ferieloven.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik behandler du prinsippendring og retting av vesentlige feil i tidligere regnskap
Usikker på hvordan prinsippendringer og retting av vesentlig feil i avlagte årsregnskap føres? Her viser vi deg hvordan.
Nyhet fra Regnskap Norge
Disse reglene gjelder ved permittering grunnet streik
Her oppsummerer vi det du trenger å vite om permitteringsvarsel og lønnsplikt ved streik.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning
I høringssvaret fremhever vi forutsigbarhet, stabilitet og konkurranseevne mot utlandet som viktige premisser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeid og lønn på røde dager
I mai kommer de "røde dagene" på løpebånd.. Hva sier lovverket om arbeid, fri og lønn disse dagene?
Hva koster gode råd?
Regnskapsføreren kan som rådgiver spare kunden for mye penger. Men hvordan skal regnskapsføreren prise rådene sine?
Nyhet fra Regnskap Norge
Er det skatt på påskeegget?
Har du tenkt på hvordan påskeegget skal tilberedes i regnskapet? Ikke det? Slapp av, den påskenøtten har vi løst for deg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Energitilskuddsordningen - sluttrapportering av gjennomførte energitiltak
Rett over påske blir det åpnet for å sende inn sluttrapport. Fristen for å sende inn sluttrapport er 24 måneder etter tilsagnsdato, senest 21. desember 2024.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kjenner du noen som fortjener bransjeprisen Årets Overskudd?
Nominer din kandidat i dag!
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen: Få tips av skatteekspert
Regnskap Norges skatteekspert forteller deg alt du må vite om skattemeldingen – både for næringsdrivende og privatpersoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan håndtere mva. ved viderefakturering?
Viderefakturering av varer og tjenester er svært utbredt i næringslivet. Dessverre er det ingen tydelige retningslinjer for hvordan inngående og utgående mva. skal håndteres i denne sammenhengen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?
Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».
Nyhet fra Regnskap Norge
Er regnskap kjedelig?
Neppe. Problemet er bransjens omdømme, ifølge ukens podcast-gjest som spår en lysende fremtid for regnskapsføreren – et yrke det er stort behov for.
Nyhet fra Regnskap Norge
Egne og kjøpte FoU-utgifter – disse reglene gjelder fra og med 2022
Her får du oversikt over de nye reglene for balanseføring av egne og kjøpte FoU, som følge av endringen i regnskapsloven gjeldende fra regnskapsåret 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen: Sikkerhetskravene for innlogging med MinID er skjerpet
Det er ikke lenger mulig å bruke MinID PIN-kodebrev for innlogging. PIN-kode erstattes med engangskode på SMS eller pushvarsel i MinID app.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny skattemelding for næringsdrivende - gratis webinar
I dette gratis-webinaret går vi gjennom den den nye skattemeldingen, både for innehavere av ENK og for selskaper.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mr. Bitcoin: Dette må du vite om kryptovaluta
Hva er kryptovaluta, bitcoin og e-krone? Og hvordan fungerer det egentlig i praksis? Mr. Bitcoin svarer deg i denne ukens podcast-episode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du som driver i EPF registrert regnskapsforetaket ditt i Foretaksregisteret?
Statsautoriserte regnskapsførere som driver selvstendig skal ha registrert enkeltpersonforetaket sitt i Foretaksregisteret innen 1. mars.
Nyhet fra Regnskap Norge
No Code-revolusjonen: Dropp IT-utvikleren!
No Code gjør det mulig for deg å lage apper og IT-løsninger helt selv. Og det uten å programmere en eneste kodelinje.
Nyhet fra Regnskap Norge
Åpenhetsloven - Hva betyr dette for din bedrift?
Bærekraft er hyperaktuelt for tiden og åpenhetsloven er et veldig konkret bærekrafttiltak som få andre land enn Norge har.
Slik avskriver du biler i regnskapet
Hva er en «fornuftig avskrivingsplan» for biler?
Nyhet fra Regnskap Norge
U35s vintersamling: En suksess! – kommer du neste år?
Nylig var nærmere 40 unge regnskapsførere til U35s første 2-dagessamling. Det blir ikke den siste!
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjør en forskjell for bransjen!
Brenner du for regnskapsbransjen? Da er kanskje et verv i Regnskap Norge noe for deg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Terskelverdiene for å kunne unnlate revisjon settes opp fra 1. mai
Terskelverdien for driftsinntekter øker fra seks til syv millioner kroner, mens terskelverdien for balansesum øker fra 23 til 27 millioner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Er det tillatt å reversere avsatt utbytte?
Blir det i så fall skatt likevel?
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan rekruttere og beholde unge i bransjen?
Nettverk er tingen, ifølge denne ukens podcast-gjest.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring – endringer i NRS 16 Årsberetning
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Uendret medlemsavgift i 2023
Regnskap Norge øker ikke kontingenten og kontrollavgiften i år. Forsikringspremien er også i hovedsak uendret – og i noen tilfeller redusert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra 1. januar 2023 skal ansatte som hovedregel ansettes på heltid
Økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon
Når skal de nye mva-meldingene innleveres? Her får du svar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?
Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris
Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny økonomiforskrift til barnehageloven
Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter
ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge har fått ny forside
Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven
Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard
Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret.
Nyhet fra Regnskap Norge
PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder
Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar
Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Les om endringer i arbeidgiveravgiften her
Det er vedtatt en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. for lønnsinntekter over kroner 750 000. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.
Ønsker du å gi julegave til dine ansatte?
I fjor ble beløpsgrensen for gaver med skattemessig fradrag hevet fra 2000,- til 5000,- per ansatt. 
Ferie til overs? Her er reglene som gjelder..
Året 2022 nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne om å avvikle gjenværende ferie nå som året nærmer seg omme...  
Når utbetales feriepenger?
  Det nærmer seg ferietid og i juni er da de fleste får utbetalt sine feriepenger.
Fra 1. juli tre en helt ny lov i kraft: Åpenhetsloven
Er din bedrift er berørt av det nye lovverket som trer i kraft 1. juli? Finn ut mer om Åpenhetsloven, hvem den gjelder og hva som må gjøres.
Midlertidig ansettelse? Nye regler fra 1. juli 2022
  Reglene for kunne ansette arbeidstaker midlertidig endres fra 1. juli i år.
Ny hjemmekontorforskrift i kraft fra 1. juli 2022
Regjeringen har fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften.
Arbeidsgivers styringsrett - handlingsrom og begrensninger
Styringsretten blir ofte omtalt som arbeidsgivers handlingsrom.
Omsorgsdager - dobbel kvote forlenges i 2022
I 2020 innførte daværende regjering ekstra omsorgsdager ved stengt skole og barnehage.
Jobber din bedrift aktivt med ARP?
<p>Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Jobber du og din bedrift aktivt med dett...
OTP-sparing fra første krone
Det er fra 1. januar 2022 trådt i kraft endringer i pensjonslovgivningen.
Lønnsstøtteordningen ifm. Covid-19
I desember ble regjeringen enig om en ny lønnsstøtteordning, der noen punkter fortsatt er under utarbeidelse.
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte?
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte kan det være nyttig å vite mer om hvor mye, hva og hvordan.
Ferie til overs i 2021?
Nok et turbulent år nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne på våre kunder om å avvikle gjenværende ferie nå som juletiden står på trappa.