Nyheter

Spørreundersøkelse om varsling fra Altinn
Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. Som ledd i dette ønsker Altinn din hjelp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser knyttet til innsamling til og sponsing av ideelle organisasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 46
Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar
Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn i ny drakt
Endringene konsentrerer seg først og fremst om nytt design, med hovedvekt på god brukeropplevelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 45
Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper, sirkulær økonomi på agendaen og møte i Lovutvalget.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnsstatistikk 2017
Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2017 er kr 630 930 målt ved gjennomsnitt. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
Nyhet fra Regnskap Norge
IPS – Årets pensjonsnyhet
1. november gikk startskuddet for årets store pensjonsnyhet: IPS – individuell pensjonssparing.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dine synspunkter er viktige for oss
Som medlem er du vår viktigste informasjonskilde til hvordan Regnskap Norge utfører sine tjenester og serviceytelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt om a-ordningen
Avstemmingsrapport finansskatt, ny inntektsbeskrivelse og nye permisjonsbeskrivelser er noen av nyhetene som gjelder a-ordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 44
Resultatene fra systemundersøkelsen er publisert, og vi kan melde om god møteaktivitet de siste dagene. Har du meldt deg på medlemsmøtet?
Nyhet fra Regnskap Norge
Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?
Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.
Nyhet fra Regnskap Norge
Internasjonal inntektsskatterett for selskaper
I denne artikkelen tar vi opp hvordan systemet er bygget opp og enkelte sentrale regler, for å bidra til økt bevissthet og kunnskap rundt de internasjonale skattereglene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan ansatte kreve redusert arbeidstid?
I løpet av en ansettelsesperiode vil arbeidstakers livssituasjon ofte variere, og enkelte vil kanskje be om å få arbeide redusert i en periode. Men har den ansatte krav på deltid?
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik vurderes de mest brukte regnskapssystemene i 2017
Her er resultatene fra årets undersøkelse om regnskapssystemer og teknologiutvikling. Du får også vite hvor stor andel av oppgavene regnskapsbransjen selv tror kan automatiseres, og når det tidligst vil skje.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattedirektoratet endrer reglene om trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser
De nye reglene gjelder allerede fra 1. november 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny digital tjeneste for søknad om skattekort
Arbeidsgiver kan søke for sine utenlandske arbeidstakere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 43
Høring i Finanskomiteen og fremtidens offentlige dataløsninger er noe av det som har stått på blokka denne uken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon
Forskriften trer i kraft 1. november 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå kan du bestille time hos skattekontoret
Skattekontorene tilbyr forhåndsavtalt tid for samtale, dersom det er ønskelig å diskutere problemstillinger om skatt, avgift eller folkeregistrering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi på aksjer i 2016
Dette gjelder personlige aksjonærer i ikke-børsnotert aksjeselskap som har hatt kapitalendring m.m. i løpet av inntektsåret 2016 og hvor dette selskapet eier aksjer direkte eller indirekte i underliggende ikke-børsnotert aksjeselskap med næringseiendom.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dyre pensjonsråd!
Pensjon er ikke lett. Den som skal være rådgiver, må sette seg inn i både valgmuligheter og konsekvenser. Da kreves fagkunnskap og oversikt. Ellers kan rådene bli dyre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bokføring 2017 – ofte stilte spørsmål
Riktig bokføring er fundamentet for korrekte årsregnskaper, fastsettingsskjemaer skatt, mva-meldinger mv. Her svarer vi på spørsmål som er relevante for deg som fører regnskap.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva skjer på bokføringsområdet?
Nye krav til kassasystemer endrer reglene for registrering og dokumentasjon av kontantsalg, ny mva-melding og ny ordning for innførselsmerverdiavgift fra 2017 samt SAF-T som standard dataformat er blant nyhetene innen bokføringsområdet i 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge med fokus på rettssikkerhet og forenklinger i møte med Finanskomiteen
Vi tok opp utfordringer ved restansene i Skatteklagenemnda, innrapportering til SFU og økt rapporteringsbyrde for naturalytelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 42
Fagdagene er i gang, vi har vært med på paneldebatt hos Virke, spilt inn film om bransjen og holdt IT-forum.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personvern for dummies – hvordan gå frem
Les om bakgrunn for ny lov, begreper og hvordan du som regnskapsfører kan gå frem for å tilpasse deg den nye forordningen. Mye dreier seg om sunn fornuft, bevisste valg og dokumentasjon av personopplysninger, risiko, konsekvenser og rutiner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva betyr kunstig intelligens for regnskapsbransjen?
Når to av verdens mest kjente ledere innen teknologi, Elon Musk fra Tesla og Mark Zuckerberg fra Facebook, barker sammen på Twitter i uenighet om hva utviklingen av kunstig intelligens vil bety, er det ikke lett for oss andre å se hvordan den vil påvirke oss og vårt arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Svak omsetningsutvikling i fjor
Omsetningsveksten i regnskapsbransjen var kun 1,8 prosent fra 2015 til 2016. Det til tross for at priser på regnskaps- og bokføringstjenester, ved utgangen av 2016, var 4,4 prosent høyere enn på samme tid året før.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du behov for forretningsutvikling?
Regnskap Norge tilbyr medlemsbedriftene en behovsavklarende workshop.
Nyhet fra Regnskap Norge
Våkn opp, kjære ledere
Norske ledere liker å tro at de er flinke på digitalisering, men vi er faktisk blant de dårligste i klassen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan unngå utro tjenere
Mange virksomheter opplever svinn fra både butikk og kasse og andre lovbrudd som er begått av medarbeidere. Det kan aldri unngås helt, men her får du tips til hvordan du minsker risikoen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 41
Medlemssenteret får gode tilbakemeldinger, vi vurderer forslagene i statsbudsjettet og har vært i møte med Finanstilsynet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018
Det mest spennende i statsbudsjettet er kanskje at Skattedirektoratet får en halv milliard for å forenkle innrapportering av skattemeldinger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dagpengepraksis ved permittering – ny Høyesterettsdom
Dommen bidrar til å styrke permitteringsinstituttet ytterligere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 40
Nytt medlemssenter og utvidet åpningstider på fagsupporten, innspilling av nettkurs om bruk av det nye avtaleverket, de nye personvernreglene og møte i Disiplinærutvalget har stått på agendaen denne uken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye og bedre oppdragsavtaler med tilhørende kurs
Et mer profesjonalisert og kravstort næringsliv tilsier at oppdragsavtalen må dekke hele tjenesteleveransen samt tydelig regulere begge parters plikter og rettigheter i hele oppdragsperioden.
Nyhet fra Regnskap Norge
A-meldingen: Ny og bedre veiledning om arbeidsforhold
Veiledningen omhandler helt sentrale temaer det er mange spørsmål om, som for eksempel arbeidsforholds-ID, sluttdato, endring av stilling, fusjon/fisjon, feriepenger til tidligere ansatt og ikke minst bytte av lønnssystem og regnskapsfører.
Nyhet fra Regnskap Norge
Automatisert, men ikke borte!
Computerworlds konferanse, digitalisering av regnskapsbransjen, handlet om en bransje i stor endring hvor det store spørsmålet var hva fremtiden vil bringe for regnskapsbedriftene. Deltakerne fikk med seg høyst ulike scenarier. Ragnvald Sannes ved Handelshøyskolen BI spådde at ny teknologi vil automatisere store deler av yrket, mens Øystein Moan i Visma ser gode tider for en profesjon som vil være etterspurt i lang tid fremover og med god omsetningsvekst.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 39
Bransjedager i Sverige, nytt satsingsområde – lønn og HR, møte i Lovutvalget og rapportering til myndighetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva regnes som overtid?
Fra tid til annen har arbeidsgiver behov for at ansatte arbeider utover avtalt arbeidstid. Det er imidlertid ikke slik at alt ekstraarbeid gir rett til overtidsbetaling.
Nyhet fra Regnskap Norge
En eventyrlig respons!
Etter pilotbedriftenes presentasjon av prosjektet med forretningsutviklingspakken på Overskudd 2017 har responsen fra bedrifter som vil være med vært langt over forventning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høyere sykepengedekning til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober
Dekningsgraden øker fra 65 til 75 prosent.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?
Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 38
Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange – Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets Overskudd-pris til Trondheim
Under en høytidelig kåring på Regnskap Norges storarrangement Overskudd 2017, ble Bente Sjøbakk fra Trondheims-bedriften Conto kåret til «Årets Overskudd».
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets overskudd – her er finalistene!
I kåringen av Årets overskudd har vi sett etter de personlige bidragene og vi har fått inn mange gode nominasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingene må i større grad inkludere de små bedriftene og rapporteringsprosessene må endres
Forenklingskonferansen 2017 gikk av stabelen 19. september, og her er vår oppsummering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 37
Møt den nye lederen for strategiske møteplasser, bli med i overskuddsgruppen og les hva Hanne og Jan Terje skal jobbe med fremover.
Nyhet fra Regnskap Norge
Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår
20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gode råd i tøffe tider
Rådgivning knyttet til en utfordrende økonomisk situasjon innhentes ofte for sent. Regnskapsfører og revisor kan her være viktige støttespillere for styret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 36
Nordisk uke og nye ansikter, frokostseminar og entusiastiske foredragsholdere til Overskudd 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet
Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land som kan avdekke skattepliktige inntekter og formue i utlandet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Får overskudd bare av tanken
Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen gleder seg stort til Overskudd 2017. Hun kjenner overskuddet melde seg bare ved tanken på at pilotene skal dele sine erfaringer fra arbeidet med forretningsutviklingspakken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjeldsettergivelse – skattemessige konsekvenser for skyldneren
Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 35
Kontrollørsamling, ikrafttredelse av ny organisering, styrets forventninger og fullbooket Overskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høy tillit til at andre virksomheter rapporterer det de skal til Skatteetaten
Kun 8 % har liten tiltro til at det store flertallet av virksomheter ikke rapporterer korrekt og fullstendig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mine Kurs - ny tjeneste på regnskapnorge.no
Hold oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs
Nyhet fra Regnskap Norge
Smart anvendelse av SAF-T-filen
SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tilordning av inntekt til riktig skattesubjekt
Normalt vil det være klart hvem en inntekt skal skattlegges hos. I noen tilfeller kan det imidlertid være tvil om hvem som er rette skattesubjekt.
Nyhet fra Regnskap Norge