Nyheter

Christines hilsen uke 11
Vi lanserer kompetanseapp om personvern og ser mulighetene som åpner seg for regnskapsbransjen ved overgangen til sirkulærøkonomi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018
Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Flere leverer årsregnskap
1. mars var det 1 586 årsregnskapspliktige som fortsatt ikke hadde levert inn 2016-regnskapet. Om lag en fjerdedel av disse er registrert med ekstern regnskapsfører. En femtedel er registrert med revisor.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
Regnskapstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsførere er likere enn andre
Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Samfakturering av nettleie og elektrisk energi
Finansdepartementet har med virkning fra 12.03.18 vedtatt endringer i bokføringsforskriften som tillater samfakturering av nettleie og elektrisk energi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra bilselger til mobilitetsleverandør
– Innen 2030 skal mer enn 30 prosent av våre inntekterkomme fra nye mobilitetstjenester, forteller konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group. Én av disse tjenestene er et konsept for dem som ikke selv ønsker å eie sin egen bil.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsikringene bedriften må, bør og kan ha
Noen forsikringer er påkrevd, andre er det uansvarlig å la være å kjøpe. Risikoen som omgir bedriften er det avgjørende for riktig forsikring. Stikkordene er sannsynlighet for skade, og evne til å bære økonomiske tap.
Nyhet fra Regnskap Norge
Den vanskelige oppsigelsen
– Som arbeidsgiver må man være tydelig og konsekvent på hva en oppsigelse skyldes, sier advokat Ole André Oftebro. Her forteller han om noen av de vanligste fellene ved oppsigelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 10
Elektronisk avstemning, påstander uten hold i media og ny rabattmodell på nettkurs.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret
Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse har avgitt sin årsrapport for 2017. Regnskapsstandardstyret avventer videre standardsetting i påvente av en avklaring om fremdriften med en ny regnskapslov.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i NRS 16 Årsberetning
Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 16 Årsberetning som følge av endringer i regnskapslovens krav til informasjon om likestilling og diskriminering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning mv.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personallistekravet bør revurderes
Hvis man mener alvor med forenkling, må første bud være å fjerne regler som ikke virker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 9
Vi skal være tilstede under Arendalsuka, og har begynt å jobbe med vårt bidrag til arrangementet. I tillegg har regnskapsførerloven vært under lupen denne uken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekstraordinær generalforsamling 22. mars
Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i Regnskap Norge 22. mars 2018
Nyhet fra Regnskap Norge
Se opp for falske e-poster og fakturasvindel!
Den siste tiden har flere svindlere forsøkt seg. Her er eksemplene vi har registrert, samt hva du bør være obs på for ikke å bli lurt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Preutfyllingsdata til skattemeldingene forventes å bli tilgjengelige for årsoppgjørssystemene 23. mars
I Altinn blir skattemeldingene tilgjengelige først 4. april.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekspertutvalg anbefaler at formueskatten avvikles
Regjeringen har mottatt kapitaltilgangsutvalgets forslag for å forbedre næringslivets tilgang til økonomiske midler.
Nyhet fra Regnskap Norge
God ergonomi bidrar til trivsel på arbeidsplassen. Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?
Arbeidsmiljølovens § 4-4 stiller en rekke krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Faktorer som luftkvalitet, lydoppfattelse, belysning og arbeidsstillinger skal vurderes ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høy kundetilfredshet blant regnskapsbyråene!
Regnskapsbyråene og revisjonsselskapene har de mest tilfredse kundene i Norge. Det viser EPSI Rating sin kundetilfredshetsstudie gjennomført i 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen med forslag om ny hvitvaskingslov
Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak. Også på dette området skal det nå ilegges overtredelsesgebyrer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 8
I 2018 slår vi igjen på stortrommen og arrangerer både Forenklingskonferansen, Årsmøte og Overskudd. Planleggingen er i gang for fullt!
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattedirektoratet foreslår at tips blir innberetningspliktig for arbeidsgiver fra 2019
Dersom forslaget vedtas blir det også plikt til å foreta skattetrekk i ytelsene. Arbeidsgiver blir dessuten belastet med arbeidsgiveravgift.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høringssak om å overføre klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet
Finansdepartementet foreslår å overføre enkelte typer klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Regnskap Norge er sterkt kritiske til de forslagene som er fremmet, som vi mener svekker skattyternes rettssikkerhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
KS Komplett 2018-1 er klar for nedlasting
Her finner du blant annet nytt skjema for å kartlegge og identifisere risiko knyttet til behandling av personopplysninger, nytt skjema for planlegging og gjennomføring av kvalitetskontroll og frasemaler til bruk i rapportering til kunde.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan arbeidsgiver nekte ansatte å se på OL i arbeidstiden?
Det er OL i Pyeongchang og mange ønsker å følge med på sine favorittøvelser – også de som er på jobb. Spørsmålet er om de har anledning til dette.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjeninnføring av trekkfri diettsats - behandling i a-meldingen
Skattedirektoratet har fastsatt ny diettsats for arbeidstakere på yrkesopphold som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter for 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endret innleveringsfrist for RF-0009 (skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon)
Korrigert kompensasjonsmelding kan leveres frem til og med onsdag 21.02.2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 7
Altinn-trøbbel, kompliserte diett-regler og utvikling av bransjenorm for personvern har vært med på å prege denne uken – i tillegg til vellykket frokostseminar og møte med erfa-gruppe 6 i Oslo.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har arbeidstaker rett på betalt spisepause?
Hvor lang pause har arbeidstaker rett på i løpet av arbeidsdagen? Og skal lunsjen være betalt?
Nyhet fra Regnskap Norge
Tekniske problemer i Altinn
Flere får ikke levert skattemelding for merverdiavgift på grunn av ustabiliteten forårsaket av en ny release.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 6
Hyggelige resultat fra medlemsundersøkelsen, bransjens fremtid og regnskapsførerens rolle i den sirkulære økonomien.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye vilkår for avgiftsplikt - skogbrukere må selv melde sletting fra mva-registeret
Fra 1. januar 2018 gjelder nye vilkår for avgiftsplikt innen skogbruk. Den enkelte skogbruker må selv melde sletting dersom de nye vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke lenger er oppfylt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvikling i lønnsulikhet for autoriserte regnskapsførere
Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere, og om trendene følger samme mønster som vi ser ellers i samfunnet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Når er søndagsarbeid lovlig?
Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på søndager? Alt du trenger å vite om søndagsarbeid, finner du her.
Nyhet fra Regnskap Norge
66 meldinger om mistenkelige transaksjoner fra regnskapsførere i 2017
Revisorer rapporterte 51 MT-meldinger til Økokrim.
Nyhet fra Regnskap Norge
Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018
Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kvalitetskontrollen 2017: oppfølgingskontrollen viser en betydelig forbedring
Det mest gledelige med resultatene fra kvalitetskontrollen 2017 er at hele 92 % av oppfølgingskontrollene ble godkjent.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har nyansatte rett til ferie?
Arbeidsgiver skal påse at samtlige ansatte avvikler ferie hvert år, men hvordan er regelverket ved nyansettelser?
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 5
Vårt splitter nye studio ble denne uken innviet med live-webinar. Vi er storfornøyde med over 1 100 påmeldinger!
Nyhet fra Regnskap Norge
Risikovurdering for å forebygge hvitvasking
Finanstilsynet legger til grunn at økt automatisering i regnskapsførselen øker faren for at mistenkelige transaksjoner ikke blir avdekket.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattekortendringer: Arbeidsgiver varsles via melding i Altinn Innboks
Derimot går det fortsatt ikke ut varsler om disse Altinn-meldingene via e-post eller SMS.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 4
Vi har begynt nytt strategiarbeid, diskutert personvern og bransjens fremtid med medlemsnettverk og i tillegg har lovutvalget hatt møte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regler om diettgodtgjørelse for 2018
I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Regnskapsføreren må tørre å klatre opp i det høyeste treet for å få oversikt
For Marit Bjørnland er regnskapsføreren noe langt mer enn bare en som fører regnskap. For henne og bedriften hennes er Kenneth Abelson i Vigres en rådgiver – og en person som alltid er klar for å løse utfordringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidsgivere blir ikke varslet når arbeidstaker har endret skattekort
Dette betyr at du ved hver lønnskjøring må laste ned oppdatert skattetrekksinformasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i hvitvaskingsloven – veiledning om kontantforbudet
Fra 1. juli 2017 ble det innført forbud for forhandlere av gjenstander å motta kr 40.000 eller mer i kontanter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 3
Vi jobber med å posisjonere bransjen i den sirkulære økonomien og har orientert Google og McKinsey om at vi ikke blir tatt helt på senga av automatiseringens inntog.
Nyhet fra Regnskap Norge
Del din beste kundehistorie med 15 000 lesere
Av og til er det lov å skryte litt, av en kollega, av en kunde eller til og med av seg selv. Dette er en av de gangene, for vi er på utkikk etter gode historier fra din hverdag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse som tar for seg oppbevaringsplikt og dispensasjonsadgang ved opphør av virksomhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Varsler i Altinn – regnskapsførere og revisorer får endelig kopi
Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Jobbene forsvinner ikke, de endres
Det har nærmest gått inflasjon i å kaste ut dommedagsprediksjoner over hvilke yrker som vil forsvinne i en relativt nær fremtid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå omfattes hele landet av digital sykmelding
Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enklere å oppdatere varslingsadresser i Altinn for regnskapsførere og revisorer
Dette gjør du med hjelp av klientdelegering på fil. Vi forklarer hvordan.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik tar Geir og Leif regnskapet opp i skyene
Å skulle ta over regnskapsføringen for Helling-gruppen, når noen andre har sittet med det i over 20 år, er ikke bare-bare. Geir Finholdt fra ABR Regnskap har likevel tatt utfordringen på strak arm. Det viktigste for ham er å tilby løsninger som øker verdiskapningen i selskapet og frigjør tid for kunden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ryktet om vår død er sterkt overdrevet
Mediene har ved ulike anledninger funnet det for godt å varsle om vår bortgang, eventuelt spådd vår snarlige død. Christine Lundberg Larsen nyanserer bildet i sin kommentar til e24.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 2
Vi har vært i møte med Skattedirektoratet, kommentert påstander om bransjens fremtid i media og gått gjennom varslingsrutinene våre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fiskere får utstedt skattekort, etter feilaktig å ha fått utskrevet forskuddsskatt
Skattetrekksmelding er i ferd med å bli sendt ut til de som er berørt.
Nyhet fra Regnskap Norge