Nyheter

31. mai – fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende
Rekker du ikke å levere i tide kan du lese mer om hvordan søke om utsatt frist for innlevering samt hvordan unngå tvangsmulkt her.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mulig å angi foretrukken varslingsmetode i Altinn
Det er nå mulig å angi om du foretrekker å motta varsler fra Altinn via e-post eller SMS.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 20
Se utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen og vår oppsummering av skatte- og avgiftsendringene i revidert nasjonalbudsjett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Løsning for utveksling av regnskapsdata innad i Norden skal utvikles
Den nye løsningen skal bidra til utveksling av oppdaterte regnskapsdata mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Dette kommer i tillegg til SAF-T-standarden, som allerede er utviklet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2018
Den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra forretningsforbindelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen
Normen skal være et hjelpemiddel for å tilpasse seg den nye personopplysningsloven som trer i kraft i sommer. Den sendes nå på høring blant medlemmene samtidig som den sendes til Datatilsynet for gjennomgang.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 19
Påmeldingen til Overskudd 2018 er nå åpen. Årets konferanse handler om personlig utvikling og utvikling av din bedrift – nemlig forretningsutvikling.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå kan SAF-T-filer sendes Skatteetaten
I Altinn finner du nå det nye skjemaet RF-1363 SAF-T Regnskap.
Nyhet fra Regnskap Norge
MVA-unntaket ved omsetning fra ideelle organisasjoner og foreninger
Når er omsetning fra organisasjoner og foreninger avgiftspliktig?
Nyhet fra Regnskap Norge
Én milliard til gode ideer
Har bedriften din eller noen av dine kunder en god idé? Forskningsrådet lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Faktura for tilsynsavgift 2018
Tilsynsavgift å betale for 2018 er kr 1 658 for hver regnskapsfører. Forfall er 28. mai.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personvern og bruk av e-post i gjennomføring av regnskapsoppdrag
Daglig sendes det personopplysninger på e-post mellom oppdragsgiver og regnskapsfører for å sikre at blant annet lønnsutbetalinger, trygderefusjoner og a-meldingen blir korrekt. Er det greit?
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 18
Vi gratulerer Green Bags UB med prisen Beste Regnskap i NM for ungdomsbedrifter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsfører og revisor må signere Samordnet registermelding
Ved innsending av Samordnet registermelding via Altinn kan ikke regnskapsførere og revisorer lenger bekrefte oppdrag med hjelp av vedlegg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra 2. mai kan regnskapsførere bekrefte innbetalt aksjeinnskudd
Dette tiltaket skal gjøre det enklere og rimeligere å innhente slike attestasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidslivskriminalitet – hva er det og hvilke plikter har regnskapsfører?
Vi har vært så heldige å få kursholdere fra Politihøgskolen og Skattedirektoratet til å holde kurs om arbeidslivskriminalitet i år. Benytt sjansen!
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om skattlegging av negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto
Regjeringen legger dette frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hvis forslaget vedtas får det virkning fra 26. april 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 17
For å lykkes må vi legge mer energi i menneskene enn teknologien. Godt lederskap og utvikling av medarbeidere er essensielt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mistet rettigheter i Altinn?
Husk at dere kan delegere roller via fil. Dette er for de fleste raskere enn enkeltvise delegeringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kryptovaluta i personlig skattemelding
Lurer du på hvordan du fører bitcoin og annen digital valuta i skattemeldingen?
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva vil nye personvernregler bety for deg som privatperson?
Det er liten tvil om at næringslivet får en krevende oppgave med å tilpasse seg ny personopplysningslov. Hva innebærer så dette for hver enkelt av oss, som loven jo skal beskytte?
Nyhet fra Regnskap Norge
Utsetter ny personopplysningslov
Ny dato anslås til 1. juli. Personvernnormen for regnskapsbransjen er derimot snart klar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gamle roller i Altinn er nå slettet
Dersom du ikke lenger har tilgang til kunde, må du få tildelt en av de nye rollene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 16
Nytt forenklingsprosjekt, nye utdanningsbehov og nye verktøy for effektive prosesser og gode beslutningsgrunnlag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digital sykmelding - hvordan få kontroll på om den ansatte sender inn søknaden om sykepenger?
Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger bærer risikoen for om kriteriene for refusjon av sykepenger er oppfylt, og er derfor avhengig av at ansatte sender inn søknad om sykepenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Helhetsvurdering medførte at leilighet ikke kunne selges skattefritt som pendlerbolig
Skattyter hadde i en periode benyttet leilighet som pendlerbolig frem til han ble langvarig syk. I anmodning om bindende forhåndsuttalelse ble det spurt om leiligheten kunne selges skattefritt som pendlerbolig hvor det forelå brukshindring.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå må pålagt varslingsadresse registreres i Altinn
Fra 2018 er registreringsenheter i Enhetsregisteret pålagt å melde minst én elektronisk varslingsadresse til registeret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattedirektoratet vil ikke prioritere skjemautskrifter i Altinn
I årene frem mot ny digital skattemelding ligger det an til at utskrifter i Altinn av skattemelding for aksjeselskaper og næringsoppgavene kun vil bli tilbudt som såkalt webskjema.
Nyhet fra Regnskap Norge
Justerer opp terskelverdier for offentlige anskaffelser
Alle terskelverdier er endret med umiddelbar virkning.
Nyhet fra Regnskap Norge
SAF-T suse - vi nærmer oss effektiv dataflyt
Skattedirektoratet har nylig kunngjort «Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger». Hva er så SAF-T, og hva må du som regnskapsfører gjøre?
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 15
Forslag til ny regnskapsførerlov i sluttspurten, kundens syn på regnskapsbransjen og råd til skattytere i media.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteetaten overtar NAV Innkreving
NAV Innkreving ble en del av Skatteetaten 1. april 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019
Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Informasjonsbrev til aksjonærer som må korrigere skattemeldingen
Utsendelsen skal bidra til å sikre unødvendige feil i skattemeldinger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vanlige feil i skattemeldinger fra fiskere
Skatteetaten har oppsummert hvilke feil de ser gjentar seg hos fiskere som driver enkeltpersonforetak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 12
Vi har fått bekreftet at Siv Jensen kommer til Årsmøtet. Denne uken har vi også møtt engasjerte medlemmer som har tatt eierskap til rådgiverrollen.
Nyhet fra Regnskap Norge
82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017
Det er særlig manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet som er årsak til tilbakekall av autorisasjoner. Dette fremkommer i Finanstilsynets årsmelding for 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utfylling av RF-1098 Formue av næringseiendom 2017
Som følge av upresis tekst i veiledningen har Skattedirektoratet valgt å presisere hvordan utfyllingen skal være i tilfeller hvor markedsverdi kreves lagt til grunn i formuesverdsettelsen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 11
Vi lanserer kompetanseapp om personvern og ser mulighetene som åpner seg for regnskapsbransjen ved overgangen til sirkulærøkonomi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018
Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Flere leverer årsregnskap
1. mars var det 1 586 årsregnskapspliktige som fortsatt ikke hadde levert inn 2016-regnskapet. Om lag en fjerdedel av disse er registrert med ekstern regnskapsfører. En femtedel er registrert med revisor.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
Regnskapstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsførere er likere enn andre
Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Samfakturering av nettleie og elektrisk energi
Finansdepartementet har med virkning fra 12.03.18 vedtatt endringer i bokføringsforskriften som tillater samfakturering av nettleie og elektrisk energi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra bilselger til mobilitetsleverandør
– Innen 2030 skal mer enn 30 prosent av våre inntekterkomme fra nye mobilitetstjenester, forteller konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group. Én av disse tjenestene er et konsept for dem som ikke selv ønsker å eie sin egen bil.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsikringene bedriften må, bør og kan ha
Noen forsikringer er påkrevd, andre er det uansvarlig å la være å kjøpe. Risikoen som omgir bedriften er det avgjørende for riktig forsikring. Stikkordene er sannsynlighet for skade, og evne til å bære økonomiske tap.
Nyhet fra Regnskap Norge
Den vanskelige oppsigelsen
– Som arbeidsgiver må man være tydelig og konsekvent på hva en oppsigelse skyldes, sier advokat Ole André Oftebro. Her forteller han om noen av de vanligste fellene ved oppsigelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 10
Elektronisk avstemning, påstander uten hold i media og ny rabattmodell på nettkurs.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret
Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse har avgitt sin årsrapport for 2017. Regnskapsstandardstyret avventer videre standardsetting i påvente av en avklaring om fremdriften med en ny regnskapslov.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i NRS 16 Årsberetning
Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 16 Årsberetning som følge av endringer i regnskapslovens krav til informasjon om likestilling og diskriminering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning mv.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personallistekravet bør revurderes
Hvis man mener alvor med forenkling, må første bud være å fjerne regler som ikke virker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 9
Vi skal være tilstede under Arendalsuka, og har begynt å jobbe med vårt bidrag til arrangementet. I tillegg har regnskapsførerloven vært under lupen denne uken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Se opp for falske e-poster og fakturasvindel!
Den siste tiden har flere svindlere forsøkt seg. Her er eksemplene vi har registrert, samt hva du bør være obs på for ikke å bli lurt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Preutfyllingsdata til skattemeldingene forventes å bli tilgjengelige for årsoppgjørssystemene 23. mars
I Altinn blir skattemeldingene tilgjengelige først 4. april.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekspertutvalg anbefaler at formueskatten avvikles
Regjeringen har mottatt kapitaltilgangsutvalgets forslag for å forbedre næringslivets tilgang til økonomiske midler.
Nyhet fra Regnskap Norge
God ergonomi bidrar til trivsel på arbeidsplassen. Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?
Arbeidsmiljølovens § 4-4 stiller en rekke krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Faktorer som luftkvalitet, lydoppfattelse, belysning og arbeidsstillinger skal vurderes ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høy kundetilfredshet blant regnskapsbyråene!
Regnskapsbyråene og revisjonsselskapene har de mest tilfredse kundene i Norge. Det viser EPSI Rating sin kundetilfredshetsstudie gjennomført i 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen med forslag om ny hvitvaskingslov
Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak. Også på dette området skal det nå ilegges overtredelsesgebyrer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 8
I 2018 slår vi igjen på stortrommen og arrangerer både Forenklingskonferansen, Årsmøte og Overskudd. Planleggingen er i gang for fullt!
Nyhet fra Regnskap Norge