Nyheter

Endringer i hvitvaskingsloven – veiledning om kontantforbudet
Fra 1. juli 2017 ble det innført forbud for forhandlere av gjenstander å motta kr 40.000 eller mer i kontanter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 3
Vi jobber med å posisjonere bransjen i den sirkulære økonomien og har orientert Google og McKinsey om at vi ikke blir tatt helt på senga av automatiseringens inntog.
Nyhet fra Regnskap Norge
Del din beste kundehistorie med 15 000 lesere
Av og til er det lov å skryte litt, av en kollega, av en kunde eller til og med av seg selv. Dette er en av de gangene, for vi er på utkikk etter gode historier fra din hverdag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse som tar for seg oppbevaringsplikt og dispensasjonsadgang ved opphør av virksomhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Varsler i Altinn – regnskapsførere og revisorer får endelig kopi
Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Jobbene forsvinner ikke, de endres
Det har nærmest gått inflasjon i å kaste ut dommedagsprediksjoner over hvilke yrker som vil forsvinne i en relativt nær fremtid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå omfattes hele landet av digital sykmelding
Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enklere å oppdatere varslingsadresser i Altinn for regnskapsførere og revisorer
Dette gjør du med hjelp av klientdelegering på fil. Vi forklarer hvordan.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik tar Geir og Leif regnskapet opp i skyene
Å skulle ta over regnskapsføringen for Helling-gruppen, når noen andre har sittet med det i over 20 år, er ikke bare-bare. Geir Finholdt fra ABR Regnskap har likevel tatt utfordringen på strak arm. Det viktigste for ham er å tilby løsninger som øker verdiskapningen i selskapet og frigjør tid for kunden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ryktet om vår død er sterkt overdrevet
Mediene har ved ulike anledninger funnet det for godt å varsle om vår bortgang, eventuelt spådd vår snarlige død. Christine Lundberg Larsen nyanserer bildet i sin kommentar til e24.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 2
Vi har vært i møte med Skattedirektoratet, kommentert påstander om bransjens fremtid i media og gått gjennom varslingsrutinene våre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fiskere får utstedt skattekort, etter feilaktig å ha fått utskrevet forskuddsskatt
Skattetrekksmelding er i ferd med å bli sendt ut til de som er berørt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.
Nyhet fra Regnskap Norge
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva skifter ved det digitale skiftet?
I mitt møte med medlemmer rundt om i Norge får jeg stadig en påminnelse om at det digitale skiftet ikke er noe nytt for regnskapsførere.
Nyhet fra Regnskap Norge
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Med virkning fra 2018 er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum.
Nyhet fra Regnskap Norge
Må min virksomhet ansette et personvernombud?
Etter de nye reglene vil mange virksomheter – små som store – bli pålagt å opprette et personvernombud.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 1
Med synlighetskampanje og medieoppslag løfter vi bransjen og sakene vi brenner for.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lott eller part som er opptjent i 2017 og utbetalt i 2018
Frist for rapportering og betaling er henholdsvis 20. februar og 15. mars. Dessverre blir det beregnet forsinkelsesrenter, så dialog med kommunekasserer må påregnes.
Nyhet fra Regnskap Norge
SAF-T blir lovpålagt fra 2020
Implementeringen skjer 10 år etter at Regnskap Norge startet arbeidet med standard dataformat.
Nyhet fra Regnskap Norge
Uendret forsinkelsesrente i første halvår 2018
Forsinkelsesrenten blir liggende på 8,5 prosent. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 380 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer fra 1. januar 2018
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde.
Nyhet fra Regnskap Norge
Selvstendig næringsdrivende mot Goliat
Skatteetaten opptrer som «Goliat» når de ilegger tvangsmulkt. Rene misforståelser bør ikke ende med bøter på titusener av kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Regnskapsføreren min får brynt seg
Musiker Tom Bogstad har et utradisjonelt yrke. Noen ganger tror han at det skaper utfordringer for regnskapsfører Jan-Ove Molle. Derfor setter han ekstra pris på at Jan-Ove ikke bare styrer regnskapet, men også er hans nærmeste rådgiver.
Nyhet fra Regnskap Norge
Satser for trekkfri kostgodtgjørelse for 2018
Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere. Det er også reduksjon i satsene som gjelder ved overnatting innenlands.
Nyhet fra Regnskap Norge
God jul og godt nytt år!
For ett år siden var det en ganske fersk administrerende direktør som ønsket god jul fra oss i Regnskap Norge. Siden da har Christine Lundberg Larsen fått møte mange av dere, og hun er veldig stolt over å få representere bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Kunder i dag forventer mer av regnskapsføreren sin
Hvor mye skal man egentlig kreve av regnskapsføreren sin? Ganske mye, ifølge økonomisjef Cecilie Kronstad Hansen i Tun Media. For henne har det blitt alfa og omega at regnskapsfører Ingeborg Johannessen fra BDO er innom kontoret deres én gang i måneden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Åpningstider julen 2017
Vi har redusert bemanning i romjulen. Åpningstiden er onsdag 27.12 til fredag 29.12 fra kl. 10 til 14.
Nyhet fra Regnskap Norge
EFTA-domstolen gir klart svar på at reisetid er arbeidstid
Er kjøring tilknyttet arbeidsoppdrag å definere som arbeidstid eller reisetid? Spørsmålet ble nylig fremlagt for EFTA-domstolen av Norges Høyesterett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn - hvordan finne frem i innboksen
I denne artikkelen får du informasjon om hvordan innboksen i Altinn er satt opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny regel om påseplikt kan gjøre deg til lovbryter
1. januar trer en ny regel om påseplikt i kraft. Overtredelse av plikten kan i ytterste fall medføre straffeansvar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2017
Fjerning av krav om årsberetning og innføring av begrenset regnskapsplikt for små foretak får virkning for regnskapsåret 2017. For andre enn små foretak gjeninnføres imidlertid kravet om redegjørelse for likestilling og diskriminering i årsberetningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 50
Vårt første medlemsmøte-webinar ble en suksess og med ny synlighetskampanje vil vi øke bevisstheten rundt kompetansen i bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret
Den nye plikten gjelder både nye og gamle virksomheter, og blir viktig å følge opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn - søk på tvers av aktører
I denne artikkelen får du informasjon om hvordan du søker på tvers av flere kunder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitale sykmeldinger og bistand fra ekstern regnskapsfører
Hvordan kan eksterne regnskapsførere bistå sine kunder når den digitale sykmeldingen benyttes?
Nyhet fra Regnskap Norge
Høringssvar ny revisorlov
Regnskap Norge synes lovutvalget har fremmet et godt forslag til ny revisorlov. Utredningen avklarer også profesjonsrollene, og har flere løsninger som gir samordningsgrunnlag for regnskapsførerloven.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva må med i arbeidsavtalen?
Her får du viktig informasjon om når arbeidsavtalen skal inngås, hvordan det skal gjøres og hva den må inneholde.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 49
Morgendagens kompetansebehov, webinar og julegensere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvor går de juridiske grensene for seksuell trakassering?
Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer». Hva betyr egentlig dette?
Nyhet fra Regnskap Norge
Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi
Skattedirektoratet har i uttalelse konkludert med at slik fisjon kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles.
Nyhet fra Regnskap Norge
A-melding for desember 2017 - tvangsmulkt fra 24. januar
Fristen for å levere a-melding for desember 2017 er fredag 5. januar 2018. Påminnelsesbrev sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 48
Medlemsmøte-turneen er i full gang! Når medlemmene forteller at de synes møtene er nyttige – og inspireres til å samarbeide med hverandre i etterkant – tar vi det som et godt tegn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Synliggjøring av regnskapsbransjen
Nylig gjorde Morten Mero, medlem av Regnskap Norge, en fremragende jobb da han fremmet regnskapsføreren og bransjen under Starte og drive bedrift-dagen i Oslo. Han fortalte gründerne hvor viktig det er å engasjere en regnskapsfører i oppstarten av en bedrift.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan du si opp sykmeldte ansatte?
Svaret er i utgangspunktet nei, men du kan likevel gjøre det dersom du kan bevise at oppsigelsen skyldes noe annet enn sykefraværet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i regnskapsloven
Flertallet i Finanskomiteen støtter Finansdepartementets forslag om unntak for små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning, begrenset regnskapsplikt for små ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak, samt fjerning av krav om åpningsbalanser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hyretillegg blir skattepliktig fra 2018
Budsjettavtalen på Stortinget fører til økt skattebyrde for sjøfolk.
Nyhet fra Regnskap Norge
Delegering av klientroller i Altinn
Klientroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil. Spørsmålet er aktualisert som følge av at Altinn sletter gamle roller til fordel for de nye regnskapsfører-rollene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Viktig! Snart slettes gamle roller i Altinn
For to år siden innførte Altinn særskilte roller for regnskapsførere og revisorer. Nå forsvinner mange av de gamle rollene, blant annet rollene Utfyller/innsender og Lønn og personal.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 47
Hyggelig besøk av ERFA-gruppe og ikke fullt så hyggelig besøk av Ylva har vært med på å prege uken som har gått.
Nyhet fra Regnskap Norge
Takseringsregler for 2017
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enighet om statsbudsjettet for 2018
Maskinskatten fjernes og opsjonsbeskatningen for nyetablerte mindre selskaper blir vesentlig bedre enn først foreslått. Det er gode nyheter for norsk næringsliv!
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjonæroppgaven – veiledning og sjekkliste
Her får du innspill til forhold det er viktig å være spesielt oppmerksom på, forslag til standardbrev til kunden, og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg i utfylling av oppgavene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Salg av tomter fra allmenninger utløser ikke skatteplikt
Dette er konklusjonen i en nylig avsagt dom i Høyesterett. Det er de allmenningsberettigede som er skattepliktig for denne gevinsten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Spørreundersøkelse om varsling fra Altinn
Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. Som ledd i dette ønsker Altinn din hjelp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser knyttet til innsamling til og sponsing av ideelle organisasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 46
Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar
Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn i ny drakt
Endringene konsentrerer seg først og fremst om nytt design, med hovedvekt på god brukeropplevelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 45
Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper, sirkulær økonomi på agendaen og møte i Lovutvalget.
Nyhet fra Regnskap Norge