Om oss

Saga KL Trøndelag er en samling av de trønderske medlemskontorene i regnskapskjeden Saga KL. Tidligere kjent som Kvalitet & Ledelse. Kvalitet & Ledelse, som i sin tid ble startet i 1999, var i 2021 med å dannet regnskapskjeden Saga KL. Saga KL Trøndelag er en solid aktør i Midt-Norge, og vi vokser stadig. Vi har i dag 65 medarbeidere fordelt på våre seks kontorer her i Trøndelag.

 


Saga KL Trøndelag er en del av den landsdekkende regnskapskjeden Saga KL. Det å være en del av Norges største regnskapsfranchiseforetak, vil bidra positivt ved at vi kan oppnå stordriftsfordeler, men samtidig ivareta nærhet og det lokale eierskapet. 

Saga KL Trøndelag har sitt hoved nedslagsfelt i Trøndelag, men har kunder over hele landet. Med lokal forankring er vi en solid aktør i Trøndelag, hvor vi til sammen er 65 ansatte fordelt over våre 6 kontorer denne regionen. Til sammen i Saga KL er vi 37 lokaleide kontorer, med 420 ansatte og rundt 10 000 kunder. 

Kjedekontoret i Saga KL er en viktig medspiller for medlemskontorene, og dens største oppgave og fokus er å serve medlemskontorene, slik at man sammen utfyller hverandre. På denne måten sørger man for at medlemskontorene er konkurransedyktige. Vi er opptatt av gode tekniske løsninger, kompetanseutvikling og nettverksbygging. Gjennom samarbeidet oppnår våre kunder goder som blant annet personlige saksbehandlere, høyt kompetansenivå og gode IT-løsninger.

Kjeden har en flat struktur, hvor kjedekontoret eies og drives av medlemskontorene. På denne måten sikrer vi et tett samarbeid og eierskap til alle strategibeslutninger. Gjennom å samles flere ganger årlig får vi jevnlig tatt pulsen på markedet, og på denne måten stiller vi bedre rustet for å imøtekomme de ulike utfordringer i bransjen. 

Som franchiseforetak er Saga KL på stadig på jakt etter nye regnskapskontor som har et ønske om å bli en lagspiller med oss og vårt fellesskap. Fellesskapet både gjennom Saga KL, gir mange fordeler – ikke bare økonomisk, men også sosialt i tillegg til gjennom markedsføring, kompetanse og fremtidsmuligheter.