Historien om KL

Regnskapskjeden Kvalitet & Ledelse har hovedkontor i Trondheim og ble startet i 1999 av Atle B. Sivertsen og Odd Ove Vestmo. På 2000-tallet etablerte kjeden seg som en solid aktør i Midt-Norge og vi har i dag 6 medlemskontor med rundt 80 medarbeidere.

Kjeden omtales som KL og er en viktig medspiller for medlemmene som driver regnskapskontor. I KL har vi fokus på teknologi og IT-løsninger, markedsføring og kompetanseutvikling for å gi medlemmene våre best mulig utgangspunkt for å levere en god tjeneste.

KL har en flat organisasjonsstruktur og våre medlemmer spiller en aktiv rolle i strategiarbeid og utvikling av kjeden. Regnskapskjeden eies og drives av medlemmene i KL. Alle våre medlemskontor får mulighet til å kjøpe aksjer og på denne måten sikrer vi at kontorene har et tett samarbeid og eierskap til det vi driver med.

Det viktigste diskusjonsforumet  for strategibeslutninger i kjeden er ledersamlingen, hvor kontorene samles flere ganger årlig. I dag består ledergruppen av 12 representanter fra 6 forskjellige kontorer ved Trondheim, Hitra, Selbu og Steinkjer.