Verdier og forretningsidé

I KL jobber vi for å ha en bedriftskultur som støtter opp under vår strategi. Vi ønsker å ha en felles forståelse av hva som er viktig både i dialogen med kunden og i det sosiale miljøet rundt på kontorene.

Verdier
Åpen
Engasjert
Nytenkende
Solid

Forretningsidé
En engasjert medspiller som bedrer kundens økonomi

Visjon
Sammen skaper vi overskudd