HR

Motiverte og engasjerte medarbeidere vil alltid være et konkurransefortrinn – det kan vi hjelpe deg med!

Sammen skaper vi engasjement.


Gjennom godt HR-arbeid vil bedriften oppleve å få medarbeidere med økt engasjement, trivsel og motivasjon i arbeidshverdagen. 

I dagens samfunn er de menneskelige ressursene viktigere enn noen gang, samtidig krever dagens medarbeidere mer av sin leder og det er viktig å sette av tid og ressurser til utvikling av både ledere og medarbeidere.

Hos oss har vi kompetente og engasjerte medarbeidere som ønsker å hjelpe din bedrift med de HR-utfordringer du måtte ha.

Noe av det vi kan hjelpe deg med

 • Arbeidsavtaler
 • Administrasjon og løpende oppdatering
 • Ferie
 • Fraværsoppfølging (oppfølging sykefravær, regler rundt egenmeldinger, barn syk, trender)
 • HR for hire
 • HR-system
 • Lederstøtte (motivasjon, jobbengasjement og sparringspartner)
 • Lederutvikling
 • Lønnssystem (lønnsordninger, tariff etc.)
 • Medarbeidersamtaler - tips, råd og gjennomføring
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Medarbeiderutvikling (motivasjon, kulturbygging, involvering m.m)
 • Omorganisering/Endringer
 • Oppsigelser/nedbemanning/permittering
 • Personalhåndbok
 • Rekruttering/Onboarding/Offboarding
 • Vanskelige personalsaker
 • Veiledning innen lover og regler (for eksempel Arbeidsrett)
   

Vi bistår deg gjerne

Vurdere du å outsource hele eller deler av dine HR-funksjoner er vi behjelpelig med informasjon og råd for hvordan komme i gang med prosessen.

 

HR- sjekk

Hvordan fungerer HR- sjekken? Du svarer på noen spørsmål om hvordan HR-arbeidet er hos din bedrift. Vi utarbeider så en enkel rapport med en oppsummering og forslag til forbedringer. Sammen kan vi ta en uforpliktende gjennomgang av rapporten og sammen finne veien videre. Ta HR- sjekken her