Omsorgsdager – Dobbel kvote forlenges i 2022

I 2020 innførte daværende regjering ekstra omsorgsdager ved stengt skole og barnehage.

Nåværende regjering har valgt å beholde denne ordningen fram til og med 30. juni 2022.

HVA ER OMSORGSDAGER?

Det er en rettighet man kan benytte seg av når du må være hjemme med barna på grunn av sykdom eller korona-stengte barnehager og skoler. På disse dagene mottar du vanlig lønn fra din arbeidsgiver. Som forelder kan man bruke omsorgsdager når:

 • Barnet ditt er sykt, f.eks. koronasmittet
 • Barnet, eller den som vanligvis passer barnet, er i karantene (gjeldende fram til og med 30. juni 2022)
 • Skolen, barnehagen eller SFO/AKS er stengt på grunn av koronasituasjonen (gjeldende fram til og med 30. juni 2022)
 • Barnet ikke kan være på skole, barnehage eller SFO/AKS på grunn av særlige smittevernhensyn (gjeldende fram til og med 30. juni 2022)

SÅ MANGE SYKT BARN- DAGER HAR HVER FORELDER (MED DEN FORLENGEDE DOBLE KVOTEN):

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 omsorgsdager hver, avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager.
 • Du må søke om ekstra omsorgsdager, hvis du har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb.

Eksempel: En familie med to foreldre og to barn har til sammen 40 omsorgsdager, som tilsvarer åtte hele arbeidsuker.

HVA SKJER HVIS DISSE DAGENE BLIR OPPBRUKT?

Fortsatt er det slik at selv om du bruker opp maks antall omsorgsdager, har du faktisk krav på ekstradager med omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen er helt eller delvis korona-stengt. Men 1. juli 2022 er det slutt. Da oppheves den midlertidige forskriften som har gitt oss denne rettigheten. Ordningen blir i utgangspunktet ikke forlenget etter overnevnt dato, men de følger situasjonen tett.

 HVA MED ARBEIDSGIVER?

Regjeringen forlenger ordningen med refusjon av sykepenger fra dag 6. Dette er gjeldende fra 1. desember til og med 30. juni. Dine arbeidstakere sin kvote for omsorgsdager dobles i 2022, og bruken av disse dagene trenger ikke å være knyttet til COVID-19-relatert fravær. Bruk av egenmelding og sykmelding  derimot være koronarelatert hvis det skal søkes om refusjon. Hvorvidt sykefraværet er koronarelatert må spesifiseres i egenmelding eller fra legen dersom det benyttes sykmelding. Hvis arbeidstakeren ikke opplyser om fraværet skyldes korona, kan arbeidsgiver ikke søke om refusjon.

I hvilke tilfeller har arbeidsgiver rett til refusjon fra dag 6?

 • Arbeidsgiver har rett til refusjon hvis sykefraværet skyldes korona. Det innebærer at den ansatte enten er smittet eller mistenkt smittet.
 • Fra og med 2. februar 2022 er krav til smittekarantene opphevet.
  • Det gis derfor ikke refusjon for slikt fravær for fraværsdager fra og med 2. februar 2022.
 • Sykefravær som skyldes vaksinering mot koronavirus og sykefravær som skyldes følgetilstand av korona, gir også rett til refusjon.