Midlertidig ansettelse? Nye regler gjelder fra 1. juli 2022

Vektorillustrasjon av en gruppe mangfoldige forretningspersoner i formelle antrekk som står i rekke, med en som vinker, som representerer et team eller kolleger. Humor kan ha effekt på læring, utvikling og psykologisk trygghet i norske organisasjoner.

Reglene for kunne ansette arbeidstaker midlertidig endres fra 1. juli i år.

Går du som arbeidsgiver med tanker om å ansette arbeidstakere på midlertidig basis, må du være klar over at det fra 1 juli 2022 blir endrede regler i Arbeidsmiljøloven.

Lovhjemmelen finner du i Arbeidsmiljølovens § 14-9 Fast og midlertidig ansettelse

–          Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast.

Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel etter Arbeidsmiljøloven, inngås når følgende vilkår er oppfylt:
a)      Når arbeidet er av midlertidig karakter
b)      For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
c)      For praksisarbeid
d)      Med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsstaten
e)      Med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Bokstav F i dagens lov er den som vil bli fjernet:
f)       For en periode på 12 måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakere i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker

HVA VIL ENDRINGEN BETY FOR DIN BEDRIFT?

Fra 1. juli 2022 må midlertidige ansettelser i bedriften oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven § 14-9 a-e. Du som arbeidsgiver må enten ansette arbeidstaker fast eller ikke ansette. Alternativet til midlertidig ansettelse er for eksempel innleie fra et vikarbyrå.

Om du har inngått midlertidige avtaler før 1. juli 2022, vil disse kunne løpe ut i den perioden de er avtalt for.