Endring i arbeidsgiveravgiften fra 2023

En glasskrukke veltet på siden med mynter spredt rundt på en overflate, illustrerer konseptet med sparing eller økonomisk tap. Her, i forbindelse med endring i arbeidsgiveravgiften 2023.

Det er vedtatt en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. for lønnsinntekter over kroner 750 000. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

På tampen av 2022 ble statsbudsjettet for 2023 vedtatt. Her inngår mange nye endringer, men kanskje den mest fremtredende endringen er den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Denne ekstra arbeidsgiveravgiften gjelder for beløpet som overstiger den samlede årlige ytelsen på 750 000 kroner, fra én arbeidsgiver.

Har arbeidstakeren flere arbeidsgivere er det kun beløpet som overstiger 750 000 kroner hos den ene arbeidsgiveren som skal belastes med ekstra arbeidsgiveravgift. Regjeringen har også vedtatt at arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning ikke skal regnes med i grunnlaget for denne ekstra arbeidsgiveravgiften.

Endringen trer i kraft fra og med inntektsåret 2023, og det er et situasjonsbetinget tiltak som skal bidra til å dekke store utgifter i det nye statsbudsjettet. Regjeringen håper også at denne endringen skal dempe presset i arbeidsmarkedet ved at den økte avgiften kan bidra til å redusere etterspørselen etter arbeidskraft.

Les mer om endringene i statsbudsjettet for 2023 her.