Ny ansettelse etter sommeren?

Fire nyansatte i hopp, viser energi og engasjement med arbeidsdokumenter i hendene, mot en nøytral bakgrunn.

Sørg for å skape engasjement og resultater fra dag 1!

Mange arbeidsgivere planlegger ofte oppstartsdato for en nyansatt etter fellesferien. Hvis datoen for første arbeidsdag er klar, så er dette et kjempebra utgangspunkt, men stopper det her? Hvordan ligger du an med planleggingen av resten av onboardingen? Når har du tenkt å sende ut innloggingsdetaljer til systemer som den nyansatte skal bruke? Hva med en invitasjon til sommerfesten deres? Å ta i mot nye ansettelser handler om mye mer enn å skrive under arbeidskontrakten og bli enig om oppstartsdato.

Onboarding i arbeidslivet refererer til prosessen med å introdusere og integrere nye ansatte inn i organisasjonen. Dette er en viktig fase som hjelper nyansatte med å tilpasse seg den nye arbeidsplassen og få en «flying start». Vår kompetanse og vårt HR-system kan strømlinjeforme en slik prosess akkurat som du og kandidaten din kunne tenkt seg.

Her er tre argumenter for viktigheten av en god onboarding, pluss et par tips på slutten ?

  1. En god onboarding kan bidra til å redusere turnover og øke ansattes engasjement. Rekrutteringsprosesser er kostbare, og når du nå har funnet den perfekte kandidaten er det viktig å ta godt i mot den nyansatte. For hva er vel verre enn at denne prosessen ble sånn halvveis, og samme person finner seg et annet sted å jobbe i løpet av prøvetiden på grunn av mangel på oppfølging, ingen fadder/mentor eller utstyrsmangel? En nøye planlagt og god onboarding er med på å sørge for at den nyansatte føler seg velkommen og støttet i den første tiden. Dette vil ofte føre til mer trivsel og mindre turnover/-intensjon.
  2. En «flying start» kommer sjeldent av seg selv. Nyansatte som får god opplæring og veiledning vil være i stand til å utføre oppgavene sine raskere og mer effektivt. De vil også ha en bedre forståelse av organisasjonens verdier, kultur og arbeidsprosesser. Dette vil hjelpe den nyansatte med å integrere seg bedre i teamet og raskere bidra til organisasjonens suksess.
  3. Omdømmebygging står på agendaen til mange organisasjoner den dag i dag, og med en god onboarding kan man skape gode ambassadører for organisasjonen. Når nyansatte føler seg velkommen og støttet, vil de være mer tilbøyelige til å snakke positivt om organisasjonen til venner og familie. På denne måten har du ikke bare rekruttert den perfekte kandidaten, men også en god ambassadør.

For å sikre en god onboarding, bør organisasjoner ha en strukturert og systematisk tilnærming til prosessen. Dette kan inkludere å tildele en fadder/mentor til nyansatte, tilby opplæring og veiledning i organisasjonens verdier og kultur, samt tilby en omfattende oversikt over arbeidsoppgaver og forventninger til den nye rollen. En slik prosess krever naturligvis tid og ressurser, men det kan betale seg i form av økt engasjement og produktivitet hos de ansatte, samt et sterkere omdømme for organisasjonen som helhet. Hvorfor skal du risikere at den nyansatte mistrives på grunn av mangelfull oppfølging, når du allerede har brukt ressurser på en rekrutteringsprosess? Å prioritere en strukturert og gjennomtenkt onboarding mener vi vil bære frukter langt fram i tid for begge parter av arbeidslivet.

Til inspirasjon! Hvis du skal ansette en leder kan du se hvordan en av verdens største selskaper gjennomfører en onboarding: https://www.aboutamazon.com/news/workplace/amazon-operations-area-manager-leadership-liftoff-program