Quiet quitting. Hva med quiet hiring?

Vektorillustrasjon av en hånd som peker på en uthevet ansatt blant en rekke, kan symbolisere konseptene 'quiet hiring' og 'quiet quitting' i arbeidslivet.

Arbeidsledigheten er lav her til lands og det er stor rift om drømmekandidaten, men trenger du å lete så hardt når det kan hende at løsningen er rett under nesa di?

Invester i dine ansatte

Arbeidsgivere betaler ofte dyrt for å hente inn ny arbeidskraft for å dekke et behov. Et alternativ til dette kan være å se i din nåværende arbeidsstokk og om det går an å flytte rundt og utvikle kompetansen blant dine ansatte.

Eksperter hos konsulentselskapet; Gartner, mener at «quiet hiring» vil bli den største arbeidslivstrenden framover. Dette er ment som et svar til fjorårets trend «quiet quitting». Istedenfor å beholde folket, men miste engasjementet blant dine ansatte, vil gode arbeidsgivere snu denne trenden på hodet og heve kompetansen til sine ansatte, så de slipper å lete etter en erstatter. Mister dine ansatte sitt engasjement på arbeidsplassen, forsvinner kompetansedeling, innsats og evner sakte, men sikkert. Ved å tilby relevant kompetanseheving, nye utfordringer og karrierevalg holder du ansatte på tå-hev og når utfordringene matcher evnene, havner vi ofte i flytsonen (Csikszentmihalhi, 2020).

OBS! Dette betyr ikke at økt engasjement blant dine ansatte er det samme som å forlenge arbeidstiden fra 8-16 til døgnet rundt, men at ansatte er helt påskrudd når de er på jobb, både ovenfor sine kollegaer og kunder.

«Quiet hiring» er en kostnadseffektiv måte å løse et kompetansebehov på. Ved å (frivillig) flytte rundt på den nåværende arbeidsstokken og tilby nødvendig opplæring eller kompetanseheving på en permanent eller midlertidig basis har man potensielt spart både tid og penger, sammenlignet med hva man ville brukt på en rekrutteringsprosess. Dersom man ønsker å ansatte flere er det ikke noe i veien med dette, men hvis det er snakk om å fylle et kompetansegap, kan det i mange tilfeller være lønnsomt å se innover enn å se utover.

Avklaring av forventninger fra både arbeidsgiver og -taker sin side vil være viktig. Å overøse en travel ansatt med nye arbeidsoppgaver, kurs og opplæring fordi du som arbeidsgiver mener at hen trenger nye utfordringer, er aldri en god idé. En form for kompensasjon er også på sin plass. Hva dette skulle være er opp til hva partene ønsker og blir enige om. Det er viktig at den ansatte sitter igjen med noe mer enn en følelse av å ha gjort bedriften en tjeneste.

Csikszentmihalhi, M. (2020). Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. Hachette UK.