Ledernettverk i KL Økonomi og HR

Er du alene i lederrollen? Ønsker du å bli bedre rustet til å takle et arbeidsliv i konstant endring? Hvis du kunne tenkt deg en plattform dedikert til faglig påfyll og erfaringsdeling i fellesskap med andre som har samme rolle som deg, er ledernettverket til KL Økonomi og HR midt i blinken.

Ledere med ulik bakgrunn, erfaring og bransje er velkommen til vårt ledernettverk. Vi formidler oppdatert og relevant fagkunnskap, og legger til rette for konstruktive diskusjoner og deling av erfaringer blant deltakerne. Dette skal være en trygg og åpenhjertig arena med et begrenset antall deltakere per gruppe, slik at terskelen for å dele erfaringer og diskutere skal være lav.

Tidligere deltakere har omtalt samlingene som et kjærkomment avbrekk der de kan diskutere med jevnbyrdige, samt ta imot oppdatert faglig informasjon om temaer som angår deres arbeidshverdag. Verdien av å utvide nettverket sitt og bygge relasjoner med andre som har samme rolle og ansvar som deg kan være svært nyttig.

Ledernettverket er basert på korte og frekvente samlinger. På denne måten får deltakerne tid til å praktisere lærdommen siden sist, uten at de nødvendigvis må sette av hele arbeidsdager for å delta. Samlingene vil ta plass annenhver måned, og varigheten på hver samling vil være på ca. 2 timer.
Ledernettverket sine samlinger er påmeldingsbasert. Rabattert pris tilbys dersom flere fra samme bedrift melder seg på.

Pris: 990,- eks. mva. per samling

Du vil få tilsendt en invitasjon i forkant av hver samling med informasjon om tema, dato, tid og sted.
Hvis du har noen spørsmål eller andre henvendelser kan du ta kontakt med vegard.m.johansen@kl.no for mer informasjon.