Hvordan håndtere vanskelige ansatte?

Gruppe av ansatte engasjerer seg i en konstruktiv samtale for å takle utfordringene med vanskelige ansatte på arbeidsplassen.

Motarbeiderne: Effektive strategier for å håndtere vanskelige ansatte på arbeidsplassen!

Vanskelige ansatte kan være en utfordring for enhver leder. De viser ofte en rekke atferdsmønstre som kan påvirke arbeidsmiljøet og produktiviteten negativt. Slike ansatte kan komme i forskjellige former og størrelser, men noen fellestrekk gjør dem gjenkjennelige. De kan være konstant negative, dårlig holdning, undergrave ledelse, motvillige til å samarbeide, eller konstant kritisk. Men hvorfor oppfører de seg slik?

Årsakene til vanskelig atferd kan variere, men noen mulige faktorer inkluderer personlige problemer, misnøye med jobben, eller mangel på motivasjon. Noen ganger kan det også være misforståelser eller kommunikasjonsproblemer som fører til konflikter. Noen ansatte kan også føle seg undervurdert, og dette kan føre til at de søker oppmerksomhet gjennom negativ atferd.

Som leder er det viktig å håndtere denne type atferd på en konstruktiv måte. For det første er det viktig å lytte til den ansatte og prøve å forstå årsakene bak deres oppførsel. Dette kan innebære å tilby støtte og ressurser hvis de sliter med personlige problemer eller misnøye med jobben. Å klargjøre forventninger og mål tydelig kan også hjelpe med å forbedre motivasjonen. Håndtering av vanskelige ansatte kan kreve tålmodighet, empati og tett samarbeid med den ansatte for å finne løsninger som fungerer for alle parter.

7 tips til å håndtere vanskelige ansatte på arbeidsplassen:

1. Kritiser atferd, ikke mennesket: Når man hanskes med vanskelige ansatte er det essensielt at fokuset rettes på atferden, ikke personlige faktorer. Målet er å sette en stopper for uakseptabel atferd og korrigere atferd, slik at den ansatte blir enklere å jobbe med. I mange tilfeller er ikke den ansatte klar over sin egen atferd og hvordan den påvirker de rundt seg. Det er fåtallet som faktisk ønsker å være vanskelig. Et godt utgangspunkt er å gjøre de oppmerksom på egen atferd.

2. Identifisering av problematisk atferd: Dette kan inkludere hyppig klaging, motvilje mot samarbeid, negativ holdning eller manglende oppfyllelse av arbeidsoppgaver.

3. Kommunikasjon: Åpne og ærlige samtaler med den ansatte er ofte første skritt mot en løsning. Spør dem om deres bekymringer, misnøye eller problemer, og lytt nøye. Dette viser at du bryr deg om deres velvære og er villig til å hjelpe.

4. Sett klare forventninger: Det er viktig å etablere tydelige forventninger til atferd og ytelse. Dette inkluderer å klargjøre jobbansvar, mål og standarder. Når de ansatte forstår hva som forventes av dem, er det lettere å måle deres ytelse.

5. Coaching og utvikling: Noen ganger kan ansatte være vanskelige på grunn av ferdighetsmangler eller behov for utvikling. Tilby coaching og opplæring for å hjelpe dem med å forbedre seg. Dette viser at du er investert i deres personlige og faglige vekst.

6. Dokumentasjon: Det er viktig å dokumentere all relevant kommunikasjon og hendelser knyttet til den vanskelige ansatte. Dette kan være til nytte i tilfelle videre handling eller juridiske forhold.

7. Vurder oppsigelse: Noen ganger kan dette være det beste for begge parter. Særlig hvis den vanskelige ansattes atferd ikke forbedrer seg, og det påvirker organisasjonens effektivitet og arbeidsmiljø negativt. Dette bør alltid gjøres i samsvar med gjeldende arbeidslover og retningslinjer.
Når man håndterer vanskelige ansatte er det viktig å huske at hensikten er å skape en sunn og produktiv arbeidskultur for alle ansatte. Dette krever tålmodighet, empati og en forståelse for de individuelle behovene til de ansatte. Ved å ta de nødvendige skrittene for å håndtere problematisk atferd på en konstruktiv måte, kan ledere bidra til å opprettholde et harmonisk og effektivt arbeidsmiljø.