Feriedager til overs? Kan de overføres til neste år?

Et stabel med bøker av John Grisham og Cecelia Ahern med et par solbriller plassert oppå, ligger på en trebordkant med en strand og parasoller i bakgrunnen, som formidler en avslappende feriefølelse med sommerlesning og feriedager.

 

Arbeidstaker har i henhold til ferieloven § 5 krav på 25 virkedager hvert ferieår. Virkedager er sorte dager på kalenderen – også lørdag. 25 virkedager ferie vil altså si 4 uker og 1 dag ferie. Har arbeidstaker nådd en viss alder har hen krav på tilleggsferie. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, jf. § 5 annet ledd. Arbeidstaker plikter som hovedregel å avvikle all feriefritiden hvert år.

Arbeidsgiver har et ansvar for å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin. Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. Grunnen til dette er at arbeidsgiver har brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret.

Hvis arbeidsgiver og -taker ønsker at utestående ferie skal brukes i løpet av inneværende år er det arbeidsgivers plikt å sørge for at arbeidstakers ferie blir avviklet. Hvis det fortsatt er feriedager til overs, kan inntil 12 virkedager bli overført til påfølgende ferieår ved å inngå en skriftlig avtale med arbeidsgiver jfr. ferieloven § 7 (3). Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår jfr. ferieloven § 9 (1, 2). Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.

Ferie til gode blir “tvangsoverført” til neste år. Utestående feriedager kan ikke slettes og erstattes med økonomisk kompensasjon dersom arbeidsgiver og -taker skulle ønske dette, med mindre det er grunn til å kreve erstatning jfr. ferieloven § 14.

Trenger du hjelp eller rådgivning i forbindelse med lønn, HR eller personalspørsmål?
Send oss en mail til hr@kl.no eller kontakt oss, så hjelper vi deg gjerne!