KL Creditreform Økonomi AS blir en del av KL Økonomi og HR AS

En profesjonell kvinne fra KL Creditreform presenterer en datarapport for oktober måned med statistikk over unike sidevisninger, gjennomsnittlig tid på side, kanalsesjoner og avvisningsprosent på en storskjerm under et forretningsmøte, mens teammedlemmer lytter oppmerksomt.

Vi har gleden av å fortelle at fra 1. januar 2024 vil KL Creditreform Økonomi AS fusjoneres med og bli en del av KL Økonomi og HR AS 😃

Sammen med kompetansehuset KL Økonomi og HR vil vi bli en del av et godt etablert fagmiljø, og sammen vil vi bistå kundene med et bredspektret og mer fremtidsrettet tjenestetilbud; både innen regnskap, lønn, HR og IT-tjenester.

Alle dagens ansatte i KL Creditreform fortsetter videre i KL Økonomi og HR, og fusjonen vil ikke medføre noen endring for kunder og kunderelasjoner. Vi har allerede fått samlokalisert oss, så du finner oss nå sammen med KL Økonomi og HR i Vestre Rosten 81 (Trekanten). Det vil fortsatt være mulig med møter og oppfølging fra vårt gamle lokale i Olav Tryggvasons gate 24, der hvor det er ønskelig eller behov.

Begge kontor er i dag medlemmer av kjeden Saga KL, hvilket gjør at kjedesamarbeidet med ca. 40 lokaleide kontor og 435 ansatte videreføres.

SAMMEN SKAPER VI VERDIER