Endringer i Arbeidsmiljøloven gjeldende fra januar 2024

Tre kollegaer gransker endringene i Arbeidsmiljøloven 1. januar 2024 på nettbrett for å sikre overensstemmelse med norsk lovverk og Norgesmodellen.

 

Med nytt år følger det gjerne også med nye lover og/eller endringer i gjeldende lovverk.
Fra 1. januar kom det spesielt 3 endringer som vil berøre en større andel av norsk næringsliv;

– Flere virksomheter må ha verneombud
– Terskel for å må ha arbeidsmiljøutvalg (AMU) senkes
– Verneombudets oppgaver endres.

Endringer kommer på bakgrunn av regjeringens arbeid med «Norgesmodellen», som skal fremme et trygt og seriøst arbeidsliv, hvor de ansattes rettigheter styrkes.

Flere virksomheter må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Fram til i år har det vært krav om verneombud hos bedrifter med mer enn 10 arbeidstakere. Denne terskelen senkes nå fra 10 til 5 arbeidstakere. Dersom en bedrift har færre enn 5 arbeidstakere kan man inngå en avtale om en annen ordning for medvirkning.
I tillegg til dette stilles det krav om å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i virksomheter med flere enn 30 ansatte. Tidligere har dette vært pålagt virksomheter med flere enn 50 ansatte. Det skal også opprettes AMU i virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte om én av partene i virksomheten krever det.

Verneombudets oppgaver endres
Verneombudets ansvar for å ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker, skal fra 01.01.2024 også omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som har nær tilknytning til virksomheten. Regelendringene tydeliggjør også at verneombudet skal se til at det psykososiale arbeidsmiljøet til arbeidstakerne er ivaretatt.

Trenger du bistand?
Har bedriften din over 30 ansatte og dermed plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg? Vi vet at verdien av å ha en god sparringspartner i slike prosesser kan være uvurderlig for ledere i små-/mellomstore bedrifter.

Vi har kontroll på lovendringene, og som fagpersonell kan vi frigi viktig tid for daglig leder, slik at daglig leder kan konsentrere seg om andre oppgaver.

Det å sette opp et solid arbeidsmiljøutvalg, utnevne et stødig verneombud og å formidle informasjon så alle på arbeidsplassen forstår det, kan være en tidkrevende prosess. Vi hjelper deg med å skissere en løsning for et velfungerende AMU. I tillegg til å oppfylle lovens krav, er et velfungerende AMU en fantastisk mulighet for deg som arbeidsgiver til å skape en arena hvor medarbeiderne føler seg sett, hørt og forstått og hvor du som arbeidsgiver får verdifull innsikt som kan bidra til å etablere enda bedre løsninger og forbedringer i din bedrift.

Ønsker du bistand? Send oss en mail på hr@kl.no, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!