Bransjespesialist innen bygg- og anleggsbransjen

En mannlig ansatt ved Saga KL Trøndelag som smiler bredt mot kameraet, og er klar til å hjelpe kunder.

Hvorfor vi er bransjespesialist på bygg- og anleggsbransjen lurer du på? 👷‍♂️ 🛠🏗

Jo det er klart vi kan fortelle om det 😃

 

Innarbeidet kunnskap 📊 🤓
I over 50 år har vi hatt kunder i bygg- og anleggsbransjen. Det betyr at vi har fulgt de gjennom en enorm omveltning både når det kommer til krav, muligheter og utfordringer. Vi vet hvor viktig det er «å henge med i tiden», både når det kommer til hvordan man løser de praktiske oppgaver men også hvordan man gjennom teknologi optimaliserer de muligheter som finnes til enhver tid.

 

System 👩‍💻 📳
Vi sitter med oversikten over mulige integrasjoner, og har en solid verktøykasse når det kommer til system man kan benytte seg av. På denne måten får vi skreddersydd en løsning til den enkelte bedrift. Dette frigjør tid til produksjon i bedriften. Robotisering av manuelle prosesser er kommet for å bli; desto enda viktigere å ha en sparringspartner som sitter med totalbildet..

 

Ute hos kunde 👷‍♀️ 👷‍♂️
Det er akkurat derfor vi mer enn gjerne jobber ut hos kunden. På den måten får vi tatt pulsen på virksomheten, og lærer bedriften å kjenne på best mulig vis. Det er gjennom vår kundekjennskap at vi har muligheten til å gi de beste rådene.

 

Prosjektstyring 🚧💹
Flere innen bygg- og anlegg har gjerne prosjektregnskap. Her er vi gode på fagsystemer som håndterer prosjektregnskapet, med egne rådgivere på feltet. Vi tilbyr bransjetilpassede rapporter, som gir god prosjektkontroll og en effektiv prosjektstyring.

 

Budsjetteringsprosessen ✔ 🚀
Budsjettering, likviditet og innkreving; 3 viktige momenter for fremdrift og planlegging over lengre tidshorisonter. Det å ha kontroll både på kostnader og likviditeten hjelper vi med.

 

HR 💛 💚
HR – fortsatt hjertet i enhver bedrift, uavhengig av bransje. Bygg- og anleggsbransjen kan ofte bli sett på som en «røff» bransje, men vi vet at også her er HR-tjenester og personaloppfølging viktigere enn noen gang. Vi bistår med både opplæring, utvikling, støtte og engasjement der det er behov.

 

Lønn 💰 💹
Bruk av systemer som snakker sammen når det kommer til timeføring-, lønn- og regnskap, gjør det enkelt for de ansatte å bruke minst mulig tid på administrative oppgaver.

 

 

Litt nysgjerrig på om vi kan gjøre arbeidshverdagen enklere for deg og din bedrift? 👇

Hvorfor vi er bransjespesialist innen bygg- og anlegg