Ferieplanlegging – en strategisk prosess?

En trebro som leder til en vakker sandstrand med turkis vann foran et spektakulært fjellandskap under en klar blå himmel, symboliserer ro og naturskjønnhet i sommerferien.


Start ferieplanleggingen tidlig

Det å planlegge ferie i god tid er som å pakke kofferten flere dager før avreise; det gir deg ro i sinnet og sikrer at du ikke glemmer noe viktig. Når vi overfører denne tankegangen til arbeidslivet, blir ferieplanlegging ikke bare en oppgave, men en strategisk aktivitet som styrker både arbeidsmiljøet og selskapets drift. Å ta fatt på denne oppgaven tidlig er avgjørende for å sikre at alle ansatte kommer ut på den andre siden med et smil.

Dette handler om mer enn bare å krysse av dager på kalenderen. Det er en gylden mulighet til å vise omsorg for de ansattes velvære, ved å imøtekomme deres ferieønsker så langt det lar seg gjøre. Dette gir ansatte følelsen av å bli hørt og verdsatt, noe som igjen kan øke jobbtilfredsheten og lojaliteten til selskapet.

Samtidig, ved å ha et fugleperspektiv på bemanningssituasjonen, kan man proaktivt forutse utfordringer og planlegge for hvordan arbeidsmengden kan fordeles eller hvordan man kan ta i bruk vikarer. Dette forhindrer “i-siste-liten-stress” og holder skuta flytende selv når flere er på ferie samtidig.

Styrker fellesskapet og tilhørighet
Det å involvere de ansatte tidlig i planleggingsprosessen er også en “vinn-vinn-strategi”. Det skaper et inkluderende arbeidsmiljø der alle føler at deres behov og ønsker blir tatt på alvor. Dette er ikke bare god arbeidspraksis; det er god forretningssans. En slik tilnærming fremmer åpenhet og tillit, og styrker fellesskapsfølelsen på arbeidsplassen.

Tidlig ferieplanlegging innebærer også å navigere i et landskap av regler og avtaler, samtidig som man balanserer ansattes personlige behov med selskapets mål. Det er en delikat dans, men med tidlig planlegging og god kommunikasjon, er det fullt mulig å orkestrere en løsning som alle kan leve godt med.

Kort sagt, i arbeidslivet er ferieplanlegging mer enn bare fridager; det er en strategisk prosess. Når den gjøres riktig og tidlig, kan det være med på å forbedre arbeidsmiljøet, øke de ansattes tilfredshet, og sikre at selskapet fortsetter å kjøre på alle sylindre. Gjennom å anerkjenne og agere på dette, viser man veien mot en kultur hvor balanse mellom arbeid og fritid ikke bare er ønskelig, men oppnåelig.

Trenger din bedrift bistand når det kommer til ferieavvikling og vikariat av arbeidsoppgaver?
Ta kontakt, så finner vi en løsning sammen.


HR-tjenester vi kan hjelpe dere med kan være;

 • Arbeidsavtaler
 • Administrasjon og løpende oppdatering
 • Ferie
 • Fraværsoppfølging (oppfølging sykefravær, regler rundt egenmeldinger, sykt barn, trender)
 • HR for hire
 • HR-system
 • Lederstøtte (motivasjon, jobbengasjement og sparringspartner)
 • Lederutvikling
 • Lønnssystem (lønnsordninger, tariff m.fl.)
 • Medarbeidersamtaler – tips, råd og gjennomføring
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Medarbeiderutvikling (motivasjon, kulturbygging, involvering m.m)
 • Omorganisering/endringer
 • Oppsigelser/nedbemanning/permittering
 • Personalhåndbok
 • Rekruttering/onboarding/offboarding
 • Vanskelige personalsaker
 • Veiledning innen lover og regler (f.eks. arbeidsrett)