Nye krav til ansettelsesavtaler fra 1. juli

Fra 1. juli 2024 innføres nye krav til ansettelsesavtaler i Norge, som skal styrke arbeidstakeres rettigheter og sikre klarere arbeidsforhold. Disse endringene krever at arbeidsgivere inkluderer mer detaljerte opplysninger i ansettelsesavtalene, noe som omfatter beskrivelse av arbeidsoppgaver, arbeidssted og arbeidstidens omfang. Arbeidsgivere må også oppgi informasjon om prøvetid, oppsigelsesfrister og eventuelle kollektive avtaler som gjelder for arbeidsforholdet.

Krav til mer detaljert informasjon
Heretter plikter arbeidsgiver å gi detaljert informasjon om overtidsvilkår, inkludert beregning av overtidsbetaling og tidsperioder for overtiden. Rettigheter til ferie, feriepenger og regler ved sykdom må også være tydelig spesifisert i avtalen. I tillegg skal informasjon om arbeidstakeres rettigheter til opplæring og kompetanseutvikling inkluderes, slik at ansatte er klar over mulighetene for faglig utvikling og kvalifisering til nye oppgaver innen virksomheten.

For arbeidstakere med eksisterende ansettelsesavtaler før de nye kravene trer i kraft, er det ingen umiddelbar plikt til å endre disse avtalene. Imidlertid anbefales det sterkt at arbeidsgivere gjennomgår og oppdaterer eksisterende avtaler for å sikre samsvar med de nye lovkravene. Dette kan innebære å lage tillegg til kontraktene eller utarbeide nye avtaler. Klar og åpen kommunikasjon med ansatte om endringene er essensiell for å unngå misforståelser og sikre en smidig overgang.

Øke arbeidstakers forståelse
De nye kravene er designet for å forbedre arbeidsmiljøet ved å gi arbeidstakere bedre innsikt og kontroll over sine arbeidsforhold. Dette inkluderer også krav om å opplyse om pensjonsordninger og forsikringer, noe som gir arbeidstakere en bedre forståelse av deres økonomiske rettigheter gjennom arbeidsforholdet.

Endringene baseres på oppdateringer i arbeidsmiljøloven, som er justert for å tilpasse seg nye EU-direktiver om arbeidstakerrettigheter. Det er viktig for arbeidsgivere å holde seg informert om disse endringene og sikre at deres praksis er i samsvar med de nye reglene. Dette vil ikke bare bidra til å skape mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold, men også fremme et godt arbeidsmiljø og redusere risikoen for fremtidige konflikter.

Ved å oppdatere eksisterende ansettelsesavtaler kan arbeidsgivere demonstrere en forpliktelse til å følge gjeldende lover og beskytte arbeidstakeres rettigheter. Dette kan også bidra til å styrke tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, noe som er essensielt for et godt arbeidsforhold.

Trenger dere hjelp til å gjennomgå arbeidsavtalene og få på plass endringer etter de nye kravene? Vår lønn- og HR-avdeling består av kompetente og engasjerte medarbeidere som kan bistå i denne overgangen.

Her kan du kontakte oss: Kontaktskjema

Kilder: Regjeringen.no Arbinn.no
Skrevet av Vegard Mandal Johansen