Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft er mere enn bare miljø og klima. Bærekraft handler også om sosiale forhold og økonomi. Vi definerer bærekraft som ” vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle som lever nå, uten å ødelegge for våre etterkommere”. Vi mener at arbeidsgivere må gjøre bærekraft til sitt oppdrag for å bidra til bærekraftig utvikling. Alle har et samfunnsansvar med å bidra til bærekraftig hverdag.

Klimakalkulator

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som en felles global arbeidsplan for “å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030”.
Gjennom vårt samarbeid med trefadder er vi med å bidra til et bedre miljø gjennom å redusere våre avtrykk, og klimakompansere resterende utslipp. Formålet med samarbeidet er å kunne på sikt oppnå FNs bærekraftsmål 13. Stopp klimaendringene, og 15. livet på land.

Skal din bedrift legge inn et anbud og blir bedt om å komme med et klimaregnskap? Eller er dere nysgjerrige på bedriftens klimaavtrykk? Gjennom vårt samarbeid med trefadder har vi muligheten til å hjelpe din bedrift med å regne ut bedriftens klimaavtrykk med en klimakalkulator.

Sosiale forhold og personlig økonomi

Bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt grunnlag for et anstendig liv og økonomisk trygghet.
Nordmenn sin personlige økonomi har sjeldent vært så utsatt som den er nå, særlig i nyere tid. Ringvirkningene av dette er mangfoldige for både arbeidsgiver og ansatt. Økonomisk stress kan påvirke konsentrasjon, produktivitet og engasjement på jobb. Dette vil få merkbare konsekvenser for arbeidsgiver. Når ansatte føler seg økonomisk sikre, er de mer tilbøyelige til å prestere bedre på jobb, være mer effektiv og engasjert og de har som regel lavere fravær. Arbeidsgivere har en viktig rolle når det gjelder ansattes velvære.
Vårt kurs i personlig økonomi har som hensikt å hjelpe menneskene som jobber hos deg. Vi ønsker å bidra til at ansatte får en grunnleggende forståelse av økonomiske prinsipper, budsjettering og gjeldsforvaltning. Vi setter også lys på sammenhengen mellom personlig økonomi og mental helse, øker ansattes bevissthet på deres personlighet og hvorvidt denne faktoren påvirker økonomiske valg de tar i hverdagen. Kurset er utformet av våre kompetente medarbeidere som jobber med både bedrifters- og ansattes økonomi.
På samme måte som arbeidsgivere bryr seg om fysisk og mental helse hos ansatte, bør de også ta hensyn til deres økonomiske helse. Ved å tilby dette kurset kan arbeidsgivere bidra til å forbedre ansattes personlige økonomi og dermed skape en mer produktiv og trivelig arbeidsplass.