HR

HR står for Human Resources, og kort fortalt handler det om alle prosessene i en virksomhet som omhandler de menneskelige ressursene – altså de ansatte.

Konkurransefortrinn gjennom motiverte ansatte

HR-arbeid er viktig for å skape motiverte og engasjerte medarbeidere. De bedrifter som kontinuerlig arbeider med å legge til rette for at de ansatte bruker sine evner, egenskaper og ferdigheter på best mulig måte, vil gjerne være vinnerne. Gjennom godt HR-arbeid, vil bedriften utvikle et konkurransefortrinn, og det vil være en større sannsynlighet for at virksomhetens mål oppnås.

Begrepet HR er mangfoldig, og det handler også om å tiltrekke, utvikle og forvalte kompetansen i bedriften riktig. HR-arbeid kan være tidkrevende, da det fordrer både en strategisk og operativ plan, hvor oppfølging og evaluering av de menneskelige ressursene også vil være nødvendig.

De menneskelige ressursene

I dagens samfunn er de menneskelige ressursene viktigere enn noen gang. Samtidig krever dagens medarbeidere mer av sine ledere, noe som gjør det viktig å sette av tid og ressurser til utvikling av både ledere og medarbeidere.

Hos oss har vi kompetente og engasjerte medarbeidere som ønsker å hjelpe din bedrift med de HR-utfordringer du måtte ha.

 

Noe av det vi kan hjelpe deg med:

 • Arbeidsavtaler
 • Administrasjon og løpende oppdatering
 • Ferie
 • Fraværsoppfølging (oppfølging sykefravær, regler rundt egenmeldinger, sykt barn, trender)
 • HR for hire
 • HR-system
 • Lederstøtte (motivasjon, jobbengasjement og sparringspartner)
 • Lederutvikling
 • Lønnssystem (lønnsordninger, tariff m.fl.)
 • Medarbeidersamtaler – tips, råd og gjennomføring
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Medarbeiderutvikling (motivasjon, kulturbygging, involvering m.m)
 • Omorganisering/endringer
 • Oppsigelser/nedbemanning/permittering
 • Personalhåndbok
 • Rekruttering/onboarding/offboarding
 • Vanskelige personalsaker
 • Veiledning innen lover og regler (f.eks. arbeidsrett)

Vi bistår deg gjerne

Vurdere du å outsource, hele eller deler av dine HR-funksjoner, er vi behjelpelig med informasjon og råd for hvordan komme i gang med prosessen her.

HR- sjekk

Hvordan fungerer HR- sjekken? Du svarer på noen spørsmål om hvordan HR-arbeidet er hos din bedrift. Vi utarbeider så en enkel rapport med en oppsummering og forslag til forbedringer. Sammen kan vi ta en uforpliktende gjennomgang av rapporten og sammen finne veien videre. Ta HR- sjekken her