Lønn

Lønn

Lønn er et område som handler om mer enn bare det å beregne, utbetale og rapportere lønn og andre ytelser til ansatte i en virksomhet.
Lønn og personale er et av de viktigste og mest sårbare områdene for bedriften, og derfor vil du hos oss få en personlig lønnsrådgiver som lærer bedriften å kjenne. Lønn til riktig tid er et viktig element i en velfungerende bedrift. Tryggheten rundt det å vite at lønn kommer til riktig tid, kan ha store innvirkninger på arbeidsforholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, i og med at dette kan påvirke motivasjon, prestasjon, tilfredshet og lojalitet i et arbeidsforhold.

Personlig service

Et personlig samarbeid mellom deg som leder og vår lønnsrådgiver vil derfor ha større betydning enn man først er klar over. Uavhengig av bransje, vil vår rådgiver sammen med deg legge til rette for gode rutiner for å løse bedriftens lønnsfunksjon, herunder valg av system og tilpasning av de API-muligheter.

Lover, regler og systemer

De som jobber med lønn må ha gode kunnskap om lover, regler, avtaler og systemer som gjelder for lønnsområdet. Våre ansatte gjennomfører løpende oppdaterende kurs eller sertifiseringer for å vedlikeholde og utvide sin kompetanse. Våre lønnsrådgivere er nøyaktig, strukturert og serviceinnstilt. Vi sørger for at dine ansatte får riktig lønn til riktig tid, innenfor trygge rammer.

Vi hjelper gjerne din bedrift med å ivareta lønnsfunksjonen, uansett om det er på kort- eller langvarig basis. Det vil også være mulig å outsource deler av lønns- og personalarbeidet i bedriften.
Vi er behjelpelig med informasjon og råd for hvordan komme i gang med prosessen.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Lønns- og personalarbeid:

  • Lønnsberegning
  • Skatt
  • Trygd
  • Pensjon
  • Arbeidsrett og personaladministrasjon