Økonomi

Mer enn bare bokføring

Økonomi er et spennende og viktig område for hvordan bedrifter organiserer seg, planlegger sin virksomhet, tar beslutninger og gjennomfører analyser. Å ivareta et regnskap er mer enn teknisk bokføring. Det handler like mye om å hjelpe bedriften med å se helheten, og det er her våre ansatte kommer inn i bildet. Hos oss får du en «kollega» med på ditt lag, som hjelper bedriften med å forvalte ressurser på en god måte. Ressurser trenger ikke nødvendigvis å være penger. Det kan like gjerne være forvalting av tid, kunnskap og det å optimalisere av driftsløpet for bedriften.

Strenge krav og kvalitetssikring

Hos oss har vi kompetanse innen både teknologi, markedsføring, organisasjonsteori, ledelse, foretaksstrategi. I tillegg til alt som angår driftsregnskapet. Det er helheten som gjør at vi kan levere et godt styringsverktøy til din bedrift.

Offentlige etater stiller strenge krav til tidsfrister og dokumentasjonskrav for din bedrift.
Vår jobb er å ivareta og kvalitetssikre regnskapet, slik at du kan være trygg på at kravene blir ivaretatt. Kompetansehuset vårt innehar kunnskaper og ferdigheter innenfor flere områder som er relevante for næringslivet og det offentlige.

Uavhengig av bransje

Våre kontorer tilbyr det meste av regnskapstjenester uavhengig av bransje og vi er opptatt av å tilrettelegge rutiner for god kommunikasjon med deg som kunde. På denne måten hjelper vi bedrifter med å skape verdier for sine kunder, eiere og ansatte.

Velger du oss som samarbeidspartner til å ivareta din bedrifts økonomi, så kan du være trygg på at du har en dyktig medspiller på laget.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.