Visjon og verdier

Vår visjon

Sammen skaper vi verdier!
Vår visjon gir oss retning og energi. Den forteller oss hva vi ønsker å oppnå sammen med våre kunder. Overskudd handler om økonomiske resultater, men også om relasjoner og samarbeid som gir energi.

 

Våre verdier

Åpen
Vi er åpne med hverandre og overfor våre kunder. Vi deler gjerne og skaper utviklende relasjoner.

Engasjert
Vi bryr oss og involverer oss i våre kunder.

Nytenkende
Vi ønsker å være i forkant av utviklingen og bruke nye teknologi og
arbeidsformer for å g jøre hverdagen enklere og bedre for våre kunder.

Solid
Vi har integritet og setter en høy etisk standard for virksomheten.
Det skal oppleves som forutsigbart og trygt å være kunde hos KL.