Budsjett 2024 – har dere det klart?

Team diskuterer årsbudsjett og finansielle prognoser på digital skjerm under budsjettmøte.

 

Et godt og effektivt årsbudsjett er en viktig del av en bedrift eller organisasjons styringsverktøy, og det er flere nøkkelaspekter å vurdere for å sikre et grundig og vellykket budsjett. Dette er en kompleks prosess som innebærer at man søker å se framover i tid og sette opp målsettingene for bedriften for inntekter, utgifter, finansieringsløsninger, resultat, balanse og likviditet. Her er noen viktige aspekter å ta hensyn til når man skal sette opp et årsbudsjett.

  • Historisk analyse og realistiske mål: Gjennom grundig analyse av tidligere regnskaper kan man fastsette realistiske mål for det kommende året. Dette gir et fundament for å planlegge og budsjettere fremover, basert på tidligere prestasjoner og utfordringer.
  • Realistisk og nøyaktighet: Det er avgjørende å være realistisk med estimater når det gjelder inntekter og kostnader. Dette bidrar til å forberede virksomheten på uforutsette situasjoner og reduserer sjansen for store avvik. Samtidig er det viktig å forme budsjettet slik at det er i tråd med virksomhetens mål, strategi og framtidsplaner. På denne måten kan budsjettet brukes som et styringsverktøy.
  • Løpende overvåkning og tilpasning: Et budsjett bør ikke være statisk. Kontinuerlig overvåkning og justering er viktig for å sikre at virksomheten forblir på kurs gjennom året.

 

Budsjettet blir en strategisk veiviser og et levende verktøy, som tar hensyn til tidligere resultater og realistiske forventninger. Det fungerer som et verktøy for kostnadskontroll, ved å være realistisk med inntekter og planlegge grundig for ulike kostnader. Samtidig inkluderer det midler for løpende overvåkning og justering gjennom året, slik at virksomheten kan tilpasse seg skiftende forhold.

Viktige punkter ift. inntekter og kostnader er å se på:

  • Hvilke ordrereserver har man framover?
  • Hvordan er markedet?
  • Se mot prognoser ut fra hvor man står i dag
  • Hvilke strategier/forventninger har man for neste år?
  • Bruttofortjeneste/varekost
  • Har man en bransjenorm man kan måle mot?

Man bør også se på nye investeringer og likviditet, herunder: finansiering/refinansiering, justeringer av varelager, vurdere å innføre kortere forfall på kundefordringer eller forhandle lengre kredittid hos leverandører.

Analyse av lønnskostnader: Lønnskostnader utgjør ofte en betydelig del av et budsjett. Derfor er det viktig å analysere lønnskomponenter grundig, inkludert fordeler, bonuser og eventuelle planlagte endringer i arbeidsstyrken.

Fleksibilitet og kompetanseutvikling: Å inkludere midler for opplæring og utvikling av ansatte i budsjettet styrker ikke bare teamets kompetanse, men bidrar også til å forberede virksomheten på fremtidige behov og utfordringer. Dette momentet ser vi kan bli avglemt.

Sammenslått sett utgjør disse tilnærmingene et omfattende og bærekraftig budsjett. Et budsjett som ikke bare tar hensyn til tall, men også til virksomhetens historikk, ansattes behov og dynamiske markedssituasjoner – noe som legger grunnlaget for en robust og fremtidsrettet økonomisk strategi.

Dette er ingen enkel sak å holde styr på selv, så det kan lønne seg å samarbeide tett med regnskaps- og lønnsrådgiver når man skal sette opp et budsjett for det kommende året.